Harmonogram 2015/2016

Harmonogram 2015/2016

 

Termíny do konce akademického roku 2014/2015 
 

25. 05. 2015

zahájení hodnocení výuky studenty za LS 2014/2015   

1. 6. 2015

zahájení elektronického zápisu do druhého a vyšších ročníku

22. - 25. 6. 2015

zápis do 1. ročníku

1. 9. 2015

začátek zkouškového období za akademický rok 2014/2015

1. - 7. 9. 2015

zápisy do ročníků po přerušení

9. 9. 2015

náhradní termín zápisu do 1. ročníku

29. 9. 2015 shromáždění 1. ročníku (od 10:00 hod.)

30. 9. 2015

ukončení zkouškového období za akademický rok 2014/2015

30. 9. 2015

ukončení zápisu do druhého a vyššího ročníku

30. 9. 2015

ukončení akademického roku 2014/2015

 
Harmonogram akademického roku 2015/2016

 

1. 10. 2015

zahájení akademického roku a zimního semestru

2. 10. 2015

zahájení zápisu předmětů pro zimní semestr 2015/2016

5. 10. 2015

zahájení výuky v zimním semestru – přednáškysemináře, povinně volitelné a volitelné předměty

5. 10 2015

zahájení zápisu předmětů pro zimní semestr 2015/2016 pro ostatní fakulty

5. 10 2015

rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami

6. 10. 2015

nahrání specializačních modulů

7. 10. 2015

zahájení náhradního elektronického zápisu do druhého a vyšších ročníku

12. 10. 2015

první výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami

13. 10. 2015

imatrikulace studentů 1. ročníku (zrušena výuka v 1. ročníku)

15. 10. 2015

zahájení přijímání přihlášek na zimní termíny SZZK

15. 10. 2015

termín zveřejnění témat diplomových prací

21. 10. 2015

ukončení náhradního elektronického zápisu do druhého a vyšších ročníku

22. 10. 2015

ukončení zápisu předmětů pro zimní semestr 

22. 10. 2015

druhé rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech

s nesplněnými rekvizitami

26. 10. 2015

druhý výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami

31. 10. 2015

rozhodný den pro udělení stipendia za vynikající studijní výsledky

9. 11. 2015

zahájení zápisu témat diplomových prací (kromě individuálních témat)

11.-12. 11. 2015

promoce absolventů

16. 11. 2015

děkanský den (zrušena výuka)

16. 11. 2015

ukončení zápisu témat diplomových prací (kromě individuálních témat)

18. 11. 2015

ukončení přijímání přihlášek na zimní termíny SZZK

18. 11. 2015

ukončení přijímání žádostí o převedení SVOČ a žádostí o přiznání modulu splněného dříve než v 2014/15 pro studenty přihlášené na zimní termíny SZZK

23. 11. 2015

ukončení dodatečného zápisu předmětů na katedrách

27. 11. 2015

konec lhůty pro vyhlášení termínů zkoušek v zimním semestru

30. 11. 2015

zahájení elektronického přihlašování ke zkouškám v ZS

30. 11. 2015

zveřejnění hraničního prospěchového průměru pro stipendium za vynikající studijní výsledky

18. 12. 2015

poslední den výuky v roce 2015

18. 12. 2015

zahájení hodnocení výuky studenty za ZS 2015/2016

20. 12. 2015

vydání rozhodnutí o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky

2. 1. 2016

konec vánočních prázdnin (první den výuky je 4. 1. 2016)

4. - 8. 1. 2016

zápočtové semináře

11. 1. 2016

začátek zkouškového období

3. 2. 2016

nahrání specializačních modulů

8. 2. 2016

zahájení zápisu předmětů pro letní semestr

10. 2. 2016

zahájení zápisu předmětů pro letní semestr 2015/2016 pro ostatní fakulty

14. 2. 2016

ukončení zkouškového období za zimní semestr

15. 2. 2016

zahájení přijímání přihlášek na jarní termíny SZZK

15. 2. 2016

zahájení letního semestru a výuky v letním semestru – přednášky

17. 2. 2016

rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami

19. 2. 2016

nahrání specializačních modulů

22. 2. 2016

zahájení výuky v letním semestru – semináře, povinně volitelné a volitelné předměty

24. 2. 2016

první výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami

28. 2. 2016

konec lhůty pro  podávání námitek proti nevydání rozhodnutí o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky

6. 3. 2016

ukončení zápisu předmětů pro letní semestr

9. 3. 2016

druhý výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami

9. - 10. 3. 2016

promoce absolventů

15. 3. 2016

ukončení přijímání přihlášek na jarní termíny SZZK

4. 4. 2016

zaslání výzvy katedrám k aktualizaci studijního programu

6. 4. 2016

ukončení dodatečného zápisu předmětů na katedrách

15. 4. 2016

ukončení přijímání žádostí o převedení SVOČ a žádostí o přiznání modulu splněného dříve než v 2014/15 pro studenty přihlášené na jarní termíny SZZK

22. 4. 2016

konec lhůty pro vyhlášení termínů zkoušek v letním semestru

25. 4. 2016

zahájení elektronického přihlašování ke zkouškám v LS

28. 4. 2016

konec lhůty pro podávání návrhů k aktualizaci studijního programu

29. 4. 2016

děkanský den (zrušena výuka)

4. 5. 2016

rektorský den (zrušena výuka)

9. 5. 2016

zahájení přijímání přihlášek na podzimní termíny SZZK

13. 5. 2016

ukončení výuky – semináře, povinně volitelné a volitelné předměty

20. 5. 2016

ukončení přednášek

20. 5. 2016

ukončení výuky - přednášky

20. 5. 2016

zahájení hodnocení výuky studenty za LS 2015/2016

23. 5. 2016

začátek zkouškového období v letním semestru (mimo státních zkoušek)

8. 6. 2016

nahrání specializačních modulů

10. 6. 2016

ukončení přijímání přihlášek na podzimní termíny SZZK

10. 6. 2016

ukončení přijímání žádostí o převedení SVOČ a žádostí o přiznání modulu splněného dříve než v 2014/15 pro studenty přihlášené na podzimní termíny SZZK

30. 6. 2016

ukončení zkouškového období v letním semestru

30. 6.-1. 7. 2016

promoce absolventů

1. 7. 2016

začátek letních prázdnin

31. 8. 2016

konec letních prázdnin

1. 9. 2016

začátek zkouškového období za akademický rok 2015/2016

27. 9. 2016

ukončení zkouškového období za akademický rok 2015/2016

30. 9. 2016

konec akademického roku 2015/2016

 

Celý text Opatření děkana č. 6/2015 - Harmonogram akademického roku 2015/2016 pro magisterský studijní program naleznete zde.