Studijní kruhy s pevným rozvrhem pro 1. ročník

Studijní kruhy s pevným rozvrhem pro 1. ročník

I. Obecné informace

​​​​​Nový projekt studijních kruhů s pevným rozvrhem pro 1. ročník má za cíl zájemcům z řad studentů nastupujících na fakultu usnadnit začátek studia. Zájemcům, kteří se do projektu přihlásí, určí fakulta pevně daný rozvrh povinných předmětů pro 1. semestr (Úvod do studia práva, Teorie práva I, Římské právo I, Historické základy českého práva I, Státověda a Politologie). Výuku těchto předmětů studenti absolvují ve stálé skupině o cca 25 lidech a k dispozici budou mít vyučujícího-mentora a studenta vyššího ročníku, se kterými se budou v průběhu semestru setkávat.

Celý projekt stojí na 5 principech: snazší začátek, stálá skupina, záruka podpory, jednoduchost a první semestr. Na této stránce zjistíte, co si pod jednotlivými principy představit a jak se do projektu přihlásit. Zařazení do studijních kruhů je dobrovolné a je umožněno pouze studentům nastupujícím do 1. ročníku v akademickém roce 2022/2023.

II. Podrobné informace

Snazší začátek

Přechod na vysokou školu není vždy jednoduchý a přináší do vašeho života spoustu změn. Studijní kruhy jsou tu od toho, aby vám váš studijní začátek co nejvíce zjednodušily. Přihlášením do kruhů získáte hotový rozvrh povinných předmětů, takže vám odpadnou starosti spojené se sestavováním rozvrhu. Získáte tak více prostoru pro zkoumání a plánování povinně volitelných a volitelných předmětů.

Stálá skupina

Studijní kruh tvoří stálá skupina cca 25 studentů, kteří společně navštěvují všechny semináře povinných předmětů. Díky stálé skupince máte více prostoru pro navazování a prohlubování přátelských vazeb. Navíc si v malé stálé skupince snadno vytvoříte i přátelskou atmosféru, která vám umožní bez zbytečných ostychů diskutovat v rámci seminářů a zapojit se aktivně do výuky, i pokud zrovna nejste extrovert. Další výhodou je i usnadnění přípravy skupinových prací nebo možnost snadné skupinové přípravy na zkoušky.

Záruka podpory

Stálý kolektiv vám zajistí i větší podporu v rámci studia a během samotné přípravy na zkoušky. Kromě vašich kolegů vám bude k dispozici i mentor z řad vyučujících a také student vyššího ročníku, kteří se s vámi budou pravidelně setkávat. Vyučující-mentor vám pomůže s řešením studijních problémů a v průběhu semestru bude pořádat dobrovolná setkání, na kterých s vámi probere průběh studia. Student vyššího ročníku vám bude k dispozici téměř 24/7, bude s vámi sdílet své zkušenosti s průběhem studia a pomůže vám s jakýmikoliv drobnými problémy (např. nepůjde vám zapsat předmět, nevíte, kde najít termíny zkoušek apod.). Díky systému podpory, tak máte jistotu, že na své problémy nebudete nikdy sami a budete se mít na koho obrátit.

Jednoduchost

Rozvrh studijních kruhů je jednoduchý a přitom variabilní. V rámci přihlášky do kruhů si zvolíte, zda jste spíše sova nebo skřivan. Sovám garantujeme, že nebudou mít výuku povinných předmětů nikdy dříve než v 10:00 a skřivanům zase, že výuka jejich povinných předmětů vždy skončí do 17:30. Oběma skupinám potom zaručujeme, že výuka povinných předmětů bude rozložena v maximálně 4 pracovních dnech. Zvolíte si také, zda Úvod do studia práva chcete absolvovat v rámci 1. turnusu (pondělí 5. září až středa 7. září) nebo 3. turnusu (pondělí 12. září až středa 14. září), pouze tyto dva termíny jsou určené pro výuku pro studijní kruhy. Na základě vašich preferenci uvedených v přihlášce vám sestavíme rozvrh povinných předmětů, čímž vám odpadne starost s vymýšlením rozvrhu a jeho zápisem. Zároveň však máte možnost si do svého rozvrhu přidat jakékoliv povinně volitelné a volitelné předměty dle vašeho výběru.

První semestr

Studijní kruhy mají přispět ke snadnějšímu vstupu do studia u nás na fakultě, proto se zaměřujeme na 1. semestr studia. Svou volbou vstoupit do kruhu se zavazujete k plnění rozvrhu v 1. semestru, jakým způsobem si budete sestavovat rozvrhy dále už je jen na vás. Cílem kruhů je poskytnout vám dostatek prostoru zorientovat se ve vysokoškolském prostředí, zprostředkovat vám vhodné podmínky pro navázání nových kontaktů, poskytnou podporu (nejen) v začátku studia a zjednodušit vám nástup na vysokou školu.

III. Přihlašování

Kapacita byla naplněna (přihlašování probíhalo od 27. června prostřednictvím webového formuláře a bylo otevřeno do naplnění kapacity).

Studenti do několika dní od přihlášení obdrží potvrzení, zda byli mezi prvními 100 přihlášenými. Úspěšní uchazeči dále do týdne obdrží nejpozději 11. července informaci o tom, kdy mají absolvovat Úvod do studia práva.

Cca v polovině září pak obdržíte celý rozvrh na zimní semestr. Vyplnění přihlášky je závazné a přihlášením se student zavazujete absolvovat rozvrh v 1. semestru dle pevně daného rozvrhu. Toto nelze později měnit.

V případě nejasností nás kontaktujte na e-mailu uvod@prf.cuni.cz.

IV. Často kladené otázky

Kolik studentů bude v jednom kruhu?
Každý kruh bude mít okolo 25 studentů.

Podle čeho se bude sestavovat rozvrh celého kruhu?
Při přihlašování do kruhů si zvolíte, zda jste ranní ptáče, nebo noční sova, a také který termín předmětu Úvod do studia práva vám vyhovuje (v nabídce bude 1. turnus – pondělí 5. září až středa 7. září – a 3. turnus – pondělí 12. září až středa 14. září). Na základě těchto preferencí budou sestaveny kruhy a jejich rozvrhy.

Můžu nějak ovlivnit, do kterého kruhu budu zařazena?
Ano, pokud si přejete být v kruhu s někým konkrétním, napište nám to do přihlašovacího formuláře. Zároveň je nutné, abyste si zvolili stejné preference ohledně Úvodu do studia práva a ranních a večerních hodin.

Je to závazné?
Ano, přihláškou do projektu studijních kruhů se zavazujete absolvovat výuku podle rozvrhu přiděleného studijního kruhu v celém 1. semestru. Toto rozhodnutí nebude možné později změnit.  

Co když budu chtít jiné povinně volitelné a volitelné předměty než ostatní z mého kruhu?
Žádný problém, studijní kruh vám stanovuje rozvrh pouze povinných předmětů. Jakékoliv další předměty, které si vyberete, si budete moci normálně zapsat bez ohledu na to, zda o ně budou mít zájem i jiní kolegové z kruhu.

Můžu si některé předměty přehodit na jiný čas, když mi nebude ten určený vyhovovat?
Povinné předměty budete mít pevně stanovené a nemůžete si jejich čas nijak změnit, všechny ostatní předměty si budete moci přizpůsobit tak, jak vám to bude vyhovovat.

Co když se nemohu zúčastnit příslušných termínů Úvodu do studia práva?
Výuka Úvodu do studia práva probíhá ve dvou předem určených termínech a není možné si zvolit termín jiný. V případě, že se výuky nemůžete zúčastnit, není možné se do projektu studijních kruhů přihlásit.

Na koho se budu moci obrátit?
K dispozici vám bude 1 mentor z řad vyučujících a alespoň 1 student vyššího ročníku.

Jak si to budu moci zapsat?
Přihlašování bude probíhat prostřednictvím formuláře, a to od pondělí 27. června 2022 od 19:00 do neděle 10. července 2022. V případě převisu zájemců dostanou přednost dříve přihlášení studenti.

Je nějak omezena kapacita?
Ano, budou otevřeny maximálně 4 studijní kruhy s celkovou kapacitou 100 studentů. Doporučujeme vám se přihlásit co nejdříve. Přednost dostanou dříve přihlášení studenti.

Kdo to celé zajišťuje?
Projekt garantuje Katedra právních dovedností. Tato katedra se specializuje na prakticky orientované předměty (dovednostní předměty, odborné právní praxe…) a obecně rozvoj právních dovedností. Katedra zajišťuje také řadu odborných praxí i povinný předmět Úvod do studia práva, který má studentům usnadnit nástup na fakultu.

V. Kontakt

Jakékoliv otázky nám zasílejte na e-mail uvod@prf.cuni.cz, nebo na Messenger Katedry právních dovedností.