Klauzurní práce 2021/2022

Klauzurní práce 2021/2022

 

Klauzurní práce 2021/2022

I. Rozpis termínů konání kontrol studia předmětu formou klauzurní práce v akademickém roce 2021/2022

 

OBČANSKÉ 
PRÁVO
(HP1000)

OBCHODNÍ 
PRÁVO
(HP3000)

SPRÁVNÍ 
PRÁVO
(HP0805)

TRESTNÍ 
PRÁVO
(HP0765)

ÚSTAVNÍ
 PRÁVO
(HPOP0043)

pá 08.10.2021 pá 15.10.2021 pá 22.04.2022 pá 01.04.2022 pá 11.03.2022
pá 26.11.2021 pá 12.11.2021 pá 20.05.2022 pá 06.05.2022 pá 08.04.2022
pá 18.02.2022 pá 04.02.2022 pá 17.06.2022 pá 03.06.2022 pá 13.05.2022
pá 25.03.2022 pá 18.03.2022 pá 09.09.2022 pá 02.09.2022 po 12.09.2022

Klauzurní práce se konají ve 12:30. Kontaktní termíny se konají v místnostech 100, 101, 103, 120, 300 a 319.

II. Přihlašování na klauzurní práce

Na klauzurní práce je třeba se přihlásit nejpozději do 13:30 hod. 2 dny před daným termínem konání klauzurní práce. Student se může z přihlášeného termínu prostřednictvím studijního informačního systému odhlásit nejpozději do 12:00 hod. předchozího dne před konáním klauzurní práce.

Před přihlášením na klauzurní práci je třeba si ji zapsat jako předmět, přičemž takový předběžný zápis následně musí být potvrzen studijním oddělením na zápis závazný. Studijní oddělení potvrzuje předběžné zápisy v níže uvedených termínech. V případě nezapsání předmětu alespoň před posledním uvedeným termínem není možné klauzurní práci absolvovat.

Občanské právo
(přihlašování na termín do středy před KLP do 13.30 hod.) 

Datum Termín potvrzení předběžného zápisu v SIS
pá 08.10.2021 29.09., 30.09., 01.10., 04.10. a 05.10. vždy v 10.00 hod.
pá 26.11.2021 16.11., 18.11., 19.11., 22.11. a 23.11. vždy v 10.00 hod.
pá 18.02.2022 09.02., 10.02., 11.02., 14.02. a 15.02. vždy v 10.00 hod.
pá 25.03.2022 16.03., 17.03., 18.03., 21.03. a 22.03. vždy v 10.00 hod.

Obchodní právo
(přihlašování na termín do středy před KLP do 13.30 hod.) 

Datum Termín potvrzení předběžného zápisu v SIS
pá 15.10.2021 06.10., 07.10., 08.10., 11.10. a 12.10. vždy v 10.00 hod.
pá 12.11.2021 03.11., 04.11., 05.11., 08.11. a 09.11. vždy v 10.00 hod.
pá 04.02.2022 26.01., 27.01., 28.01., 31.01. a 01.02. vždy v 10.00 hod.
pá 18.03.2022 09.03., 10.03., 11.03., 14.03. a 15.03. vždy v 10.00 hod.

Správní právo
(přihlašování na termín do středy před KLP do 13.30 hod.) 

 Datum Termín potvrzení předběžného zápisu v SIS
pá 22.04.2022 11.04., 12.04., 13.04., 19.04. a 20.04. vždy v 10.00 hod. 
pá 20.05.2022 11.05., 12.05., 13.05., 16.05. a 17.05. vždy v 10.00 hod.
pá 17.06.2022 08.06., 09.06., 10.06., 13.06. a 14.06. vždy v 10.00 hod. 
pá 09.09.2022 31.08., 01.09., 02.09., 05.09. a 06.09. vždy v 10.00 hod. 

Trestní právo
(přihlašování na termín do středy před KLP do 13.30 hod.)

 Datum Termín potvrzení předběžného zápisu v SIS
pá 01.04.2022 23.03., 24.03., 25.03., 28.03. a 29.03. vždy v 10.00 hod. 
pá 06.05.2022 27.04., 28.04., 29.04., 02.05. a 03.05. vždy v 10.00 hod. 
pá 03.06.2022 25.05., 26.05., 27.05., 30.05. a 31.05. vždy v 10.00 hod. 
pá 02.09.2022 24.08., 25.08., 26.08., 29.08. a 30.08. vždy v 10.00 hod. 

 

Ústavní  právo
 

 Datum Termín potvrzení předběžného zápisu v SIS
pá 11.03.2022 02.03., 03.03., 04.03., 07.03. a 08.03. vždy v 10.00 hod. 
pá 08.04.2022 30.03., 31.03., 01.04., 04.04. a 05.04. vždy v 10.00 hod.
pá 13.05.2022 04.05., 05.05., 06.05., 09.05. a 10.05. vždy v 10.00 hod. 
po 12.09.2022 05.09., 06.09., 07.09., 08.09. a 09.09. vždy v 10.00 hod.

III. Obecné informace

Klauzurní práce je písemná zkouška spočívající v řešení hypotetického příkladu, kterou se ověřují schopnosti studentů aplikovat právní předpisy v konkrétním případě. Klauzurní práce se konají občanského právo hmotného a procesního, obchodního, trestního a správního práva.

Klauzurní práci je možné konat za současného splnění tří předpokladů:

• V modulu Zápis předmětů a rozvrhu je třeba si zapsat předmět příslušné KLP

• Tento zápis musí být potvrzen studijním oddělením

• Následně je třeba si v modulu Termíny zkoušek – přihlašování zapsat konkrétní termín

Jednotlivé předpoklady na sebe časově navazují. Nejdříve je tedy třeba zapsat předmět, čímž dojde k předběžnému zápisu; tento zápis je možné na rozdíl od jiných předmětů provést v průběhu celého akademického roku. Dále je třeba vyčkat na potvrzení studijním oddělením ve výše uvedených časech, čímž dojde ke změně z předběžného zápisu na závazný zápis. Od tohoto okamžiku je pak možné se zapisovat na konkrétní termíny v rámci akademického roku.

Upozornění: Klauzurní práce mají stanoveny tvrdou korekvizitu vůči příslušným zkouškám. Zápis povinného předmětu a povinně volitelného předmětu označeného vyšší římskou číslicí je vždy podmíněn zápisem předmětu označeného nižší římskou číslicí a absolvování povinného předmětu a povinně volitelného předmětu označeného vyšší římskou číslicí je vždy podmíněno absolvováním předmětu označeného nižší římskou číslicí. Nelze se přihlásit na termín KLP bez absolvování ústních zkoušek daného předmětu s nižší římskou číslicí.

Je tedy nutné velmi pečlivě zvážit, kdy je vhodné si předmět příslušné KLP zapsat, jelikož po jeho potvrzení studijním oddělením již žádným způsobem není možné zápis zrušit!

Vzhledem k tomu, že předměty KLP lze zapisovat v průběhu celého akademického roku, důrazně doporučujeme je zapisovat až po splnění příslušné ústní zkoušky. V opačném případě může dojít k „vyčerpání“ všech tří pokusů KLP, aniž by bylo možné se kteréhokoliv z nich zúčastnit. Navíc v případě, že by se stejná situace opakovala o rok později, kdy je podle studijních předpisů již nutné KLP absolvovat, došlo by k ukončení studia z důvodu nesplnění studijních požadavků.

Při zápisu předmětu "klauzurní práce" je také třeba vždy rozlišovat, v jakém akademickém roce k zápisu klauzurní práce dochází. Platí přitom, že klauzurní práci si zapisujete vždy do toho akademického roku, ve kterém dochází k tzv. předběžnému zápisu. Předělem je přitom okamžik zápisu předmětů do nového akademického roku (ten se kryje se zápisem předmětů do zimního semestru). V okamžiku, kdy již není možné v daném akademickém roce konat KLP z dotyčného oboru bude zápis těchto předmětů zablokován a bude opět zahájen až v okamžiku zápisu předmětů do nového akademického roku. Pokud by totiž došlo k zápisu před tímto datem, byla by klauzurní práce zapsána ještě do „starého“ akademického roku, ve kterém však již klauzurní práci nelze konat. 

Podrobné podmínky pro konání klauzurních prací jsou stanoveny v Pravidlech pro organizaci studia na PF UK v 5. úplném znění účinném od 1.1.2021.