Doporučený studijní plán 2014/2015

Doporučený studijní plán 2014/2015

Doporučený studijní plán je koncipován tak, aby obsahoval optimální studijní zátěž v každém semestru s ohledem na logické návaznosti jednotlivých předmětů.

 

Na této stránce je uveden doporučený studijní plán pro celé studium a dále podrobně pro jednotlivé ročníky.

předmět

1. s.

2. s.

3. s.

4. s.

5. s.

6. s.

7. s.

8. s.

9. s.

10. s.

České a československé právní dějiny

Z
4 kr.

Zk
6 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Římské právo a základy novodobého práva soukromého

Z
4 kr.

Zk
6 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Teorie práva

Z
4 kr.

Zk
6 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dějiny práva a státu evropských zemí a USA

Zk
6 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státověda

Zk 
6 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociologie pro právníky (PVP)
Psychologie pro právníky (PVP)
Právní filozofie (PVP)

 

Zk
3kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Politologie

Zk
6 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústavní právo a státověda

 

KZ
5 kr.

Zk
6 kr.

 

 

 

 

 

 

 

Teorie národního hospodářství

 

Z
4 kr.

Zk
6 kr.

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní právo veřejné

 

 

Z
4 kr.

Zk
6 kr.

 

 

 

 

 

 

Evropské právo

 

 

Z
4 kr.

Zk
6 kr.

 

 

 

 

 

 

Cizí jazyk pro právníky (PVP, VP)

 

 

KZ
2 kr.

KZ
3 kr.

Kv
2 kr.

Zk
4 kr.

 

 

 

 

Občanské právo hmotné

 

 

Z
4 kr.

Zk
6 kr.

Z
4 kr.

Zk
6 kr.

KLP
4 kr.

 

 

 

Občanské právo procesní

 

 

 

Z
4 kr.

Z
4 kr.

Zk
6 kr.

 

 

 

Obchodní právo

 

 

 

Z
1 kr.

Z
4 kr.

Zk
6 kr.

KLP
4 kr.

 

 

 

Pracovní právo

 

 

 

Z
4 kr.

Zk
6 kr.

 

 

 

 

 

Trestní právo

 

 

 

 

Z
4 kr.

Z
4 kr.

Zk
6 kr.

KLP
4 kr.

 

 

Správní právo

 

 

 

 

Z
4 kr.

Z
4 kr.

Zk
6 kr.

KLP
4 kr.

 

 

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

 

 

 

 

 

 


4 kr.

Zk
6 kr.

 

 

Finanční právo

 

 

 

 

 

 

 

Z
4 kr.

Zk
6 kr.

 

Právo sociálního zabezpečení

 

 

 

 

 

 

 

Z
4 kr.

Zk
6 kr.

 

Právo životního prostředí

 

 

 

 

 

 

 

Z
4 kr.

Zk
6 kr.

 

Diplomový seminář I. (PVP)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kv
6 kr.

 

1. část SZK – obhajoba dipl. práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipl

2. část SZK – z okruhu dipl. práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZ

3. část SZK – soukromoprávní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZ

4. část SZK – veřejnoprávní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZ

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Doporučený počet kreditů za před­měty ze skupiny obecných PVP

3 kr.

4 kr.

2 kr.

10 kr.

6 kr.

Doporučený počet kreditů za libovolné předměty

 

 

 

 

30 kr.

Doporučený počet kreditů celkem


60


60


60


60


60

 

1. ročník

Předmět

Kód

Typ

Rozsah*)

Kredity

1. s.

2. s.

České a československé právní dějiny I

HP0891

 

PP

2/1 Z   

 

4 kr.

Římské právo a základy novodobého práva soukromého I

HP0401

PP

2/1 Z   

 

4 kr.

Teorie práva I

HP0681

PP

2/2 Z   

 

4 kr.

Dějiny práva a státu evropských zemí a USA

HP0071

PP

4/0 Zk 

 

6 kr.

Státověda

HP1161

PP

2/2 Zk 

 

6 kr.

Politologie

HP0631

PP

2/1 Zk 

 

6 kr.

České a československé právní dějiny II

HP0892

PP

 

2/1 Zk 

6 kr.

Římské právo a základy novodobého práva soukromého II

HP0402

PP

 

2/1 Zk 

6 kr.

Teorie práva II

HP0682

PP

 

2/2 Zk 

6 kr.

Teorie národního hospodářství I

HP0591

PP

 

2/1 Z   

4 kr.

Ústavní právo a státověda I

HP1171

PP

 

2/2 KZ

5 kr.

Doporučený počet kreditů za předměty ze skupiny obecných PVP

 

PVP

 

 

3 kr.

Celkem

 

 

14/7

10/7

60 kr.

Ve 2. semestru jeden z následujících předmětů ze skupiny obecných PVP:

Sociologie pro právníky

HP3026

PVP

 

2/0 Zk

3 kr.

Právní filozofie

HP3020

PVP

 

2/0 Zk

3 kr.

Psychologie pro právníky

HP3023

PVP

 

2/0 Zk

3 kr.

 

2. ročník

Předmět

Kód

Typ

Rozsah*)

Kredity

3. s.

4. s.

Občanské právo hmotné I

HP0271

PP

2/1 Z   

 

4 kr.

Evropské právo I

HP1322

PP

2/1 Z   

 

4 kr.

Mezinárodní právo veřejné I

HP0851

PP

2/2 Z   

 

4 kr.

Teorie národního hospodářství II

HP0592

PP

2/1 Zk 

 

6 kr.

Ústavní právo a státověda II

HP1172

PP

2/2 Zk 

 

6 kr.

Cizí jazyk pro právníky I

Právnická angličtina I

HP0311

PVP

0/2 KZ

 

2 kr.

Právnická francouzština I

HP0151

Právnická němčina I

HP0981

Právnická španělština I

HP1371

Právnická ruština I

HP1381

Právnická italština I

HP0181

Občanské právo hmotné II

HP0272

PP

 

2/1 Zk 

6 kr.

Občanské právo procesní I

HP0281

PP

 

2/1 Z   

4 kr.

Evropské právo II

HP1323

PP

 

2/2 Zk 

6 kr.

Mezinárodní právo veřejné II

HP0852

PP

 

2/2 Zk 

6 kr.

Obchodní právo I

HP0291

PP

 

2/0 Z   

1 kr.

Pracovní právo I

HP0641

PP

 

2/2 Z   

4 kr.

Cizí jazyk pro právníky II

Právnická angličtina II

HP0312

PVP

 

0/2 KZ

3 kr.

Právnická francouzština II

HP0152

Právnická němčina II

HP0982

Právnická španělština II

HP1372

Právnická ruština II

HP1382

Právnická italština II

HP0182

Doporučený počet kreditů za předměty ze skupiny obecných PVP

 

PVP

 

 

4 kr.

Celkem

 

 

10/9

12/10

60 kr.

 

3. ročník

 

Předmět

Kód

Typ

Rozsah*)

Kredity

5. s.

6. s.

Občanské právo hmotné III

HP0273

PP

2/1 Z   

 

4 kr.

Občanské právo procesní II

HP0282

PP

2/2 Z   

 

4 kr.

Obchodní právo II

HP0292

PP

2/2 Z   

 

4 kr.

Pracovní právo II

HP0642

PP

2/2 Zk 

 

6 kr.

Trestní právo I

HP0761

PP

2/2 Z   

 

4 kr.

Správní právo I

HP0701

PP

2/1 Z   

 

4 kr.

Cizí jazyk pro právníky III 

Právnická angličtina III

HP0313

VP

0/2 Kv   

 

2 kr.

Právnická francouzština III

HP0153

Právnická němčina III

HP0983

Právnická španělština III

HP1373

Právnická ruština III

HP1383

Právnická italština III

HP0183

Občanské právo hmotné IV

HP0277

PP

 

2/2 Zk 

6 kr.

Občanské právo procesní III

HP0285

PP

 

2/2 Zk 

6 kr.

Cizí jazyk pro právníky IV

Právnická angličtina IV

HP0315

PVP

 

0/2 Zk 

4 kr.

Právnická francouzština IV

HP0155

Právnická němčina IV

HP0985

Právnická španělština IV

HP1395

Právnická ruština IV

HP1385

Právnická italština IV

HP0185

Obchodní právo III

HP0296

PP

 

2/2 Zk 

6 kr.

Trestní právo II

HP0762

PP

 

2/1 Z   

4 kr.

Správní právo II

HP0702

PP

 

2/1 Z   

4 kr.

Doporučený počet kreditů za předměty ze skupiny obecných PVP

 

PVP

 

 

2 kr.

Celkem

 

 

12/12

10/10

60 kr.

 

4. ročník

Předmět

Kód

Typ

Rozsah*)

Kredity

7. s.

8. s.

Obchodní právo – KLP

HP3000

PP

KLP

 

4 kr.

Trestní právo III

HP0763

PP

2/2 Zk 

 

6 kr.

Občanské právo hmotné a procesní – KLP

HP1000

PP

KLP

 

4 kr.

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I

HP0261

PP

2/1 Z   

 

4 kr.

Správní právo III

HP0703

PP

2/1 Zk 

 

6 kr.

Správní právo IV.

HP0805

PP

 

2/2 KLP

4 kr.

Trestní právo IV.

HP0765

PP

 

1/0 KLP

4 kr.

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu II

HP0262

PP

 

2/1 Zk  

6 kr.

Finanční právo I

HP0131

PP

 

2/2 Z    

4 kr.

Právo sociálního zabezpečení I

HP1151

PP

 

2/1 Z    

4 kr.

Právo životního prostředí I

HP0391

PP

 

2/1 Z    

4 kr.

Doporučený počet kreditů za předměty ze skupiny obecných PVP

 

PVP

 

 

10 kr.

Celkem

 

 

6/4

11/7

60 kr.

 

5. ročník

 

Předmět

Kód

Typ

Rozsah*)

Kredity

9. s.

10. s.

Finanční právo II

HP0132

PP

2/2 Zk 

 

6 kr.

Právo sociálního zabezpečení II

HP1152

PP

2/1 Zk 

 

6 kr.

Právo životního prostředí II

HP0392

PP

2/2 Zk 

 

6 kr.

Diplomový seminář I.

Dle okruhu

PVP

Kv

 

6 kr.

1. část SZK – obhajoba diplomové práce

Dle okruhu

Dipl

 

Dipl

 

2. část SZK – z tematického okruhu diplomové práce

Dle okruhu

SZ

 

SZ

 

3. část SZK – soukromoprávní:
občanské právo hmotné, procesní a obchodní právo

HS0010

SZ

 

SZ

 

4. část SZK – veřejnoprávní:
trestní, správní a ústavní právo

HS0020

SZ

 

SZ

 

Doporučený počet kreditů
za předměty ze skupiny obecných PVP

 

 

 

 

6 kr.

Doporučený počet kreditů
za libovolné předměty

 

 

 

 

30 kr.

Celkem

 

 

6/5

 

60 kr.

 

*) Číslo před lomítkem udává počet hodin vyhrazených týdně pro přednášky, za lomítkem počet hodin vyhrazených týdně pro semináře.

 

Použité zkratky:

PP     – povinný předmět

PVP  – povinně volitelný předmět

VP    – volitelný předmět

Zk     – zkouška

Z       – zápočet

KZ    – klasifikovaný zápočet

Kv     – kolokvium

Dipl  – obhajoba diplomové práce

SZ     – státní závěrečná zkouška

–       – bez examinace