Úvod do studia práva – povinný předmět pro studující 1. ročníku

Úvod do studia práva – povinný předmět pro studující 1. ročníku

Aktuální informace

Pokud jste se ke studiu zapisovali dodatečně v červenci či srpnu, vyčkejte prosím vždy pár dní po zápisu ke studiu, než vám studijní oddělení vloží předmět do ISu. Teprve poté vám půjde přihlásit se na konkrétní termín.

 

Nejpozději 5 dní před začátkem konání vašeho kurzu obdržíte od vyučujících e-mail s podrobnějšími informacemi včetně čísla místnosti, ve které bude výuka vaší seminární skupiny probíhat. Pokud byste e-mail neobdrželi (a to ani do nevyžádané či hromadné pošty), napište prosím na uvod@prf.cuni.cz.

I. Základní informace o předmětu

Každý studující absolvuje na začátku studia povinný předmět Úvod do studia práva, který představuje prvotní seznámení s právem jako vysokoškolským oborem. Primárně se jedná o kurz dovednostní, pokrývající základní právní a studijní dovednosti, pozornost je však věnována i sjednocení základních právních znalostí potřebných pro další studium na právnické fakultě.

Kurz vám má usnadnit začátek studia i následné poznávání práva. Výuka probíhá ve skupinách po 20–25 účastnících, a to formou bloků trvajících vždy 2,5 dne.

Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytné aktivně se účastnit blokové výuky (min. 90 % docházky), zapojovat se do plnění skupinových prací v průběhu kurzu a splnit jednoduchý závěrečný test.

Předmět je vzhledem ke svému charakteru a obsahu určen výlučně studujícím 1. ročníku naší fakulty. Více informací naleznete ve Studijním informačním systému.

II. Termíny pro rok 2024

Řádné termíny se konají v průběhu září a října. Studující si mohou vybrat z celkem 5 řádných termínů. V roce 2024 jsou nabízeny tyto termíny (v rámci každého termínu probíhá současně výuka několika skupin):

1. turnus 2. 9. – 4. 9. 2024 pondělí od 10:00 až středa do 13:30
2. turnus 9. 9. – 11. 9. 2024 pondělí od 10:00 až středa do 13:30
3. turnus 16. 9. – 18. 9. 2024 pondělí od 10:00 až středa do 13:30
4. turnus 23. 9. – 25. 9. 2024 pondělí od 10:00 až středa do 13:30
5. turnus 4. 10. – 6. 10. 2024 pátek 14:00 až neděle 17:00

Studujícím doporučujeme využívat přednostně termíny 1–4, aby předmět mohli absolvovat před začátkem přednáškové a seminární výuky.

V odůvodněných případech je možné předmět splnit formou náhradního plnění. Mezi odůvodněné případy patří předchozí studium na právnické fakultě nebo nemožnost zúčastnit se prezenční výuky z vážných důvodů. Případné žádosti o náhradní plnění adresujte na e-mail uvod@prf.cuni.cz. Předmět je možné splnit nejpozději do 30. 4. 2025.

III. Přihlašování

Běžný postup pro přihlášení:

  1. Přihlašování na konkrétní termíny bude probíhat v prostředí Studijního informačního systému zde: https://is.cuni.cz/studium/ a bude spuštěno ve středu 26. 6. 2024 v 19:00. 
  2. Přihlašování bude umožněno pouze studujícím řádně zapsaným ke studiu, kteří budou mít po vyřízené nové přihlašovací údaje do Studijního informačního systému. Pozor, přihlašovací údaje lze vyřídit pouze osobně, informace o otevírací době výdejních center naleznete zde: https://cuni.cz/UK-3249.html
  3. Po přihlášení do systému postupujte dle návodu zveřejněného zde: https://www.prf.cuni.cz/informacni-system-uk/zapis-rozvrhu-uvod-do-studia-prava Doporučujeme se s prostředím Studijního informačního systému předem seznámit. 
  4. Před zápisem se ujistěte, že máte předmět ve Studijním informačním systému vložen a vidíte ho v sekci Zápis předmětů a rozvrhu v záložce Zapsané. Ujistěte se, že máte správně zobrazený zimní semestr 2024/2025 (a nikoliv letní semestr 2023/2024). Vkládání předmětu do Studijního informačního systému zajišťuje studijní oddělení. Studujícím zapsaným do studia v termínech řádného zápisu bude předmět vložen do Studijního informačního systému nejpozději ve středu 26. 6. 2024 během dne. 
  5. Studujícím, kteří se ke studiu zapíší později, bude zápis zpřístupněn po jejich zápisu, získání platných přihlašovacích údajů a vložení předmětu do Studijního informačního systému studijním oddělením.
  6. Kapacita jednotlivých termínů je omezena.
  7. Na konkrétní termín je možné se přihlásit nejpozději týden předem (neplatí pro účastníky programu CŽV, pro které bude zápis otevřen v průběhu září). Poté je možné turnus měnit pouze v odůvodněných případech, a to po domluvě e-mailem na uvod@prf.cuni.cz.

Nejpozději 5 dní před začátkem konání výuky ve vašem turnusu obdržíte od vyučujících e-mail s podrobnějšími informacemi včetně čísla místnosti, ve které bude výuka probíhat. V případě, že byste e-mail neobdrželi (a to ani do nevyžádané či hromadné pošty), napište prosím na uvod@prf.cuni.cz.

IV. Kontakt

Veškeré dotazy k předmětu a přihlašování vám rádi zodpovíme na e-mailu uvod@prf.cuni.cz

V. Partnerství předmětu

Hlavním partnerem předmětu je advokátní kancelář Bird & Bird. Za podpory hlavního partnera byla již v roce 2018 Centrem právních dovedností realizována první pilotní podoba kurzu. V dalším roce byl kurz na fakultě otevřen jako volitelný předmět a od roku 2020 se stal povinným předmětem. Od roku 2020 jsou partnery předmětu též advokátní kancelář Clifford Chance a advokátní kancelář Strnad Joch Lokajíček.

Podpora partnerů fakultě umožňuje především zapojovat do výuky předmětu odborníky z praxe z řad nedávných absolventů fakulty a udržet model výuky v relativně malých seminárních skupinách vedených vždy dvojicí vyučujících.