Rada SVOČ

Rada SVOČ

Rada SVOČ

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan fakulty

Předseda Rady SVOČ
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., vedoucí katedry mezinárodního práva

Tajemnice Rady SVOČ
Katedra práva životního prostředí
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.

Katedra teorie práva a právních učení
JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.

Katedra právních dějin
doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D.

Katedra trestního práva
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Katedra obchodního práva
JUDr. Petr Čech, LL. M.

Katedra občanského práva
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
Mgr. Lucie Matějka Řehořová

Katedra ústavního práva
JUDr. Kateřina Janstová, Ph.D.

Katedra národního hospodářství
Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.

Katedra správního práva a správní vědy
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.

Katedra finančního práva a financí
JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.

Katedra mezinárodního práva
JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.

Katedra evropského práva    
JUDr. Jan Exner

Katedra politologie a sociologie
Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.

Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.

Centrum právních dovedností
člen Rady SVOČ JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Mgr. Viktor Hatina