Klauzurní práce

Klauzurní práce

Klauzurní práce 2019/2020

I. Rozpis termínů konání kontrol studia předmětu formou klauzurní práce v akademickém roce 2019/2020

OBČANSKÉ PRÁVO

(HP1000)

OBCHODNÍ PRÁVO

(HP3000)

SPRÁVNÍ PRÁVO

(HP0805)

TRESTNÍ PRÁVO

(HP0765)

pá 18.10.2019

pá 11.10.2019

pá 24.04.2020

pá 17.04.2020

pá 22.11.2019

pá 08.11.2019

pá 22.05.2020

pá 15.05.2020

pá 07.02.2020

pá 21.02.2020

pá 19.06.2020

pá 12.06.2020

pá 20.03.2020

pá 03.04.2020

pá 11.09.2020

pá 04.09.2020

Klauzurní práce se konají ve 12:30 v místnostech 100, 101, 103, 300 a 319, v termínech 7.2., 21.2., 22.5., 12.6., 19.6., 4.9. a 11.9. 2019  rovněž v místnosti 120.

II. Přihlašování na klauzurní práce

Na klauzurní práce je třeba se přihlásit nejpozději do 13:30 hod. 2 dny před daným termínem konání klauzurní práce. Student se může z přihlášeného termínu prostřednictvím studijního informačního systému odhlásit nejpozději do 12:00 hod. předchozího dne před konáním klauzurní práce.

Před přihlášením na klauzurní práci je třeba si ji zapsat jako předmět, přičemž takový předběžný zápis následně musí být potvrzen studijním oddělením na zápis závazný. Studijní oddělení potvrzuje předběžné zápisy v níže uvedených termínech. V případě nezapsání předmětu alespoň před posledním uvedeným termínem není možné klauzurní práci absolvovat.

Občanské právo
(přihlašování na termín do středy před KLP do 13.30 hod.) 

Datum Termín potvrzení předběžného zápisu v SIS
18.10.2019 10.10., 11.10., 14.10., 15.10. a 16.10. vždy v 10.00 hod.
22.11.2019 14.11., 15.11., 18.11., 19.11. a 20.11. vždy v 10.00 hod.
07.02.2020 30.01., 31.01., 03.02., 04.02. a 05.02. vždy v 10.00 hod.
20.03.2020 12.03., 13.03., 16.03., 17.03. a 18.03. vždy v 10.00 hod.

Obchodní právo
(přihlašování na termín do středy před KLP do 13.30 hod.) 

Datum Termín potvrzení předběžného zápisu v SIS
11.10.2019 03.10., 04.10., 07.10., 08.10. a 09.10. vždy v 10.00 hod.
08.11.2019 31.10., 01.11., 04.11., 05.11. a 06.11. vždy v 10.00 hod.
21.02.2020 13.02., 14.02., 17.02., 18.02. a 19.02. vždy v 10.00 hod.
03.04.2020 26.03., 27.03., 30.03., 31.03. a 01.04. vždy v 10.00 hod

Správní právo
(přihlašování na termín do středy před KLP do 13.30 hod.) 

 Datum Termín potvrzení předběžného zápisu v SIS
 24.04.2020  
 22.05.2020  
 19.06.2020  
 11.09.2020  

Trestní právo
(přihlašování na termín do středy před KLP do 13.30 hod.)

 Datum Termín potvrzení předběžného zápisu v SIS
 17.04.2020  
 15.05.2020  
 12.06.2020  
 04.09.2020  

III. Obecné informace

Klauzurní práce je písemná zkouška spočívající v řešení hypotetického příkladu, kterou se ověřují schopnosti studentů aplikovat právní předpisy v konkrétním případě. Klauzurní práce se konají občanského právo hmotného a procesního, obchodního, trestního a správního práva.

Klauzurní práci je možné konat za současného splnění tří předpokladů:

• V modulu Zápis předmětů a rozvrhu je třeba si zapsat předmět příslušné KLP

• Tento zápis musí být potvrzen studijním oddělením

• Následně je třeba si v modulu Termíny zkoušek – přihlašování zapsat konkrétní termín

Jednotlivé předpoklady na sebe časově navazují. Nejdříve je tedy třeba zapsat předmět, čímž dojde k předběžnému zápisu; tento zápis je možné na rozdíl od jiných předmětů provést v průběhu celého akademického roku. Dále je třeba vyčkat na potvrzení studijním oddělením ve výše uvedených časech, čímž dojde ke změně z předběžného zápisu na závazný zápis. Od tohoto okamžiku je pak možné se zapisovat na konkrétní termíny v rámci akademického roku.

Upozornění: Klauzurní práce mají stanoveny tvrdou korekvizitu vůči příslušným zkouškám. Nelze se přihlásit na termín KLP bez absolvování ústních zkoušek. Je tedy nutné velmi pečlivě zvážit, kdy je vhodné si předmět příslušné KLP zapsat, jelikož po jeho potvrzení studijním oddělením již žádným způsobem není možné zápis zrušit!

Vzhledem k tomu, že předměty KLP lze zapisovat v průběhu celého akademického roku, důrazně doporučujeme je zapisovat až po splnění příslušné ústní zkoušky. V opačném případě může dojít k „vyčerpání“ všech tří pokusů KLP, aniž by bylo možné se kteréhokoliv z nich zúčastnit. Navíc v případě, že by se stejná situace opakovala o rok později, kdy je podle studijních předpisů již nutné KLP absolvovat, došlo by k ukončení studia z důvodu nesplnění studijních požadavků.
 
Při zápisu předmětu "klauzurní práce" je také třeba vždy rozlišovat, v jakém akademickém roce k zápisu klauzurní práce dochází. Platí přitom, že klauzurní práci si zapisujete vždy do toho akademického roku, ve kterém dochází k tzv. předběžnému zápisu. Předělem je přitom okamžik zápisu předmětů do nového akademického roku (ten se kryje se zápisem předmětů do zimního semestru). V okamžiku, kdy již není možné v daném akademickém roce konat KLP z dotyčného oboru bude zápis těchto předmětů zablokován a bude opět zahájen až v okamžiku zápisu předmětů do nového akademického roku. Pokud by totiž došlo k zápisu před tímto datem, byla by klauzurní práce zapsána ještě do „starého“ akademického roku, ve kterém však již klauzurní práci nelze konat. 

Podrobné podmínky pro konání klauzurních prací jsou stanoveny v Pravidlech pro organizaci studia na PF UK ve 3. úplném znění účinném od 1.10.2019.