PF UK spolupořádala mezinárodní předsednickou konferenci European Restructuring & Insolvency Conference

obr

PF UK spolupořádala mezinárodní předsednickou konferenci European Restructuring & Insolvency Conference

PF UK spolupořádala mezinárodní předsednickou konferenci
European Restructuring & Insolvency Conference

 

Ve dnech 26. a 27. září 2022 proběhla mezinárodní odborná konference European Restructuring & Insolvency Conference (ERIC) s tématem „Performance of Insolvency Administrator Activities in EU Member States“ pořádaná v rámci předsednictví České republiky v Radě EU. Konferenci společně organizovaly Ministerstvo spravedlnosti ČR, Právnická fakulta UK a Česká národní banka a sešli se zde zástupci akademických institucí, dohledových orgánů a praktikujících právníků a insolvenčních správců z celé EU.

Konferenci slavnostně zahájil děkan PF UK prof. Radim Boháč, který ve svém proslovu zdůraznil význam mezinárodní spolupráce a nutnost sdílení zkušeností z různých jurisdikcí jak na akademické, tak na aplikační úrovni. Prof. Boháč rovněž podotkl, že tato konference je unikátní zejména v tom, že propojuje oblasti insolvenčního, správního a finančního práva, přičemž obdobných interdisciplinárních akcí celoevropského významu v anglickém jazyce se v současné době organizuje velmi málo. Prof. Boháč rovněž uvedl, že mezioborový výzkum syntetických právních odvětví je mimořádně náročnou disciplínou a představuje pro akademiky velkou výzvu, a že jako takový bude fakultou i nadále podporován stejně jako mezinárodní spolupráce.

Vědecké radě konference předsedal proděkan pro doktorské studium a vedoucí Katedry správního práva a správní vědy prof. Jakub Handrlica, který na konferenci rovněž moderoval první blok a později vystoupil s příspěvkem „A (Futile) Quest for Migration of Insolvency Practitioners“ věnovaným vlivu mezinárodního správního práva na přeshraniční výkon funkce insolvenčního správce. Hlavním organizátorem konference byl dr. Vladimír Sharp z Katedry správního práva a správní vědy, který kromě předsedání konferenci rovněž moderoval panelovou diskusi s tématem „Quo vadis, regulatory surveillance?“, do které se vedle prof. Handrlici rovněž zapojili významní odborníci jako prof. Bob Wessels, prof. Annina H. Persson, doc. Tomáš Richter, prof. Luca Perfetti, dr. Ondřej Vondráček a prof. Salvija Mulevičienė.