Právnická fakulta uspořádala odborný seminář na téma „Právní aspekty dabingu“

foto

Právnická fakulta uspořádala odborný seminář na téma „Právní aspekty dabingu“

V pátek 2. června 2023 na půdě Právnické fakulty UK proběhla vůbec první odborná akce v České republice věnovaná právním aspektům dabingu. U kulatého stolu se setkali jak odborníci z různých oblastí práva na straně jedné (zejména práva správního, autorského a trestního), tak i profesionální dabingoví herci a režiséři na straně druhé.

Konferenci úvodním slovem zahájili děkan PF UK prof. Radim Boháč a proděkan a vedoucí katedry správního práva a správní vědy prof. Jakub Handrlica, kteří poděkovali všem přítomným za jejich účast a vyjádřili ambici organizovat podobné akce v budoucnu na pravidelnější bázi. Na úvodní slova svým příspěvkem navázal organizátor semináře dr. Martin Adamec z katedry správního práva a správní vědy, který přiblížil účastníkům motivaci pro výzkum v oblasti dabingu a práva a přednesl příspěvek o dabingu ve smyslu poskytování veřejné služby v oblasti televizního vysílání.

V rámci teoretické části odborného semináře se svými příspěvky vystoupili například dr. Olga Walló, která představila publiku možné definice dabingu a mluvila o umělecké jeho povaze a kulturním rozměru, dr. Irena Holcová, která se zaměřila na autorskoprávní otázky dabingové tvorby, nebo dr. Vladimír Sharp a dr. Gabriela Prokopová, kteří se zaměřili na problematiku soudních sporů v oblasti dabingu. Svým unikátním know-how a trefnými postřehy z praxe do odborné debaty rovněž přispěli i další významní čeští dabéři či režiséři jako například Martin Dejdar, Václav Knop, Jiří Kvasnička, Oldřich Hajlich, Michal Holán, Libor Hruška, Zuzana Skalická nebo Martin Kot. Výstupy a závěry ze semináře budou zpracovány v rámci odborné monografie věnované dabingu a právu, jejíž publikace se očekává na konci roku 2023, a jsou součástí specifického vysokoškolského výzkumu UK č. 260622 „Technologický pokrok a společenské proměny jako výzvy pro zkoumání základních otázek práva“.