Centrum právních dovedností

Centrum právních dovedností

Hlavním cílem centra právních dovedností je přispívat k rozvoji právních dovedností studentů a pedagogických dovedností učitelů a doktorandů fakulty. Proto se soustředíme na prakticky orientované předměty (dovednostní předměty, odborné právní praxe a Úvod do studia práva), nové metody výuky (např. reflexní deníky či problem-based learning) i rozvoj nových právních oborů (např. právo ICT).

Iniciujeme také semináře a debaty o právním vzdělávání a nabízíme didaktickou podporu vyučujícím, což chápeme jako svůj příspěvek ke zvyšování kvality výuky na celé fakultě. Část svých aktivit zaměřujeme na studenty prvního ročníku, protože nám dává smysl jim pomoct studium dobře začít a zorientovat se ve světě práva.

Na centru právních dovedností působí koordinátorka odborných praxí, která napomáhá naplňování standardů praxí na celé fakultě. K centru je přidružený fakultní program Street Law. Na rozvoj naší činnosti získáváme projekty (z evropských, norských i českých zdrojů), což nám umožňuje zapojovat do výuky velký počet odborníků z praxe.

Facebook centra