Úvod do studia práva – povinný předmět pro studenty 1. ročníku

Úvod do studia práva – povinný předmět pro studenty 1. ročníku

I. Základní informace o předmětu 

Každý student absolvuje na začátku studia povinný předmět Úvod do studia práva, jehož cílem je umožnit studentům prvotní seznámení se s právem jako vysokoškolským oborem. Primárně se jedná o kurz dovednostní, pokrývající základní právní a studijní dovednosti, pozornost je však věnována i sjednocení základních právních znalostí potřebných pro další studium na právnické fakultě. Kurz vám má usnadnit začátek studia i následné poznávání práva. Výuka probíhá ve skupinách po 20–30 účastnících, a to formou bloků trvajících vždy 2,5 dne. Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytné aktivně se účastnit blokové výuky (min. 90 % docházky) a zapojovat se do plnění skupinových prací v průběhu kurzu.

Předmět je vzhledem ke svému charakteru a obsahu určen výlučně studentům 1. ročníku. Více informací naleznete ve Studijním informačním systému.

II. Termíny

Řádné termíny se konají v průběhu září a října. Studenti si mohou vybrat z celkem 8 řádných termínů. V roce 2020 jsou nabízeny tyto termíny (v rámci každého termínu probíhá současně výuka několika skupin):

1. turnus          7. 9. – 9. 9. (pondělí od 10:00 až středa do 13:00)

2. turnus          14. 9. – 16. 9. (pondělí od 10:00 až středa do 13:00)

3. turnus          21. 9. – 23. 9. (pondělí od 10:00 až středa do 13:00)

4. turnus          2. 10. – 4. 10. (pátek od 10:00 až neděle do 13:00). Upozornění: 2. a 3. 10. budou probíhat krajské a senátní volby. Výuka v pátek skončí v 18:00 a v sobotu začne v 9:00.

5. turnus          9. 10. – 11. 10. (pátek od 14:00 až neděle do 18:00)

6. turnus         16. 10. – 18. 10. (pátek od 14:00 až neděle do 18:00)

7. turnus         23. 10. – 25. 10. (pátek od 14:00 až neděle do 18:00)

8. turnus         30. 10. – 1. 11. (pátek od 14:00 až neděle do 18:00)

Doporučujeme vám využívat přednostně termíny 1–4, aby předmět mohli absolvovat před začátkem seminární výuky.  

III. Přihlašování

Důležité informace: 

  1. Přihlašování na konkrétní termíny bude probíhat v prostředí Studijního informačního systému zde: https://is.cuni.cz/studium/ a bude spuštěno v pondělí 20. 7. v 19:00. 
  2. Přihlašování bude umožněno pouze studentům řádně zapsaným ke studiu, kteří budou mít vyřízený platný studijní průkaz, s nímž obdrží přihlašovací údaje do Studijního informačního systému. Pozor, průkaz lze vyřídit pouze osobně, informace o otevírací době výdejních center naleznete zde: https://cuni.cz/UK-3249.html
  3. Po přihlášení do systému postupujte dle návodu zveřejněného zde: https://www.prf.cuni.cz/informacni-system-uk/zapis-rozvrhu-uvod-do-studia-prava Doporučujeme se s prostředím Studijního informačního systému předem seznámit. 
  4. Před zápisem se ujistěte, že máte předmět ve Studijním informačním systému vložen a vidíte ho v záložce “Zapsané”. Vkládání předmětu do Studijního informačního systému zajišťuje studijní oddělení. Studentům zapsaným do studia v termínech řádného zápisu 13. – 16. 7. bude předmět vložen do Studijního informačního systému nejpozději v pondělí 20.7. během dne.  
  5. Studentům, kteří se ke studiu zapíší později, bude zápis zpřístupněn po jejich zápisu, získání platného studijního průkazu a vložení předmětu do Studijního informačního systému studijním oddělením.
  6. Kapacita jednotlivých termínů je omezena. 
  7. Přihlášený termín bude možné volně změnit do 31. 8. 2020, poté budou změny umožněny pouze v odůvodněných případech. 

IV. Kontakt

Veškeré dotazy k předmětu a přihlašování vám rádi zodpovíme na e-mailu uvod@prf.cuni.cz

V. Partnerství předmětu

Hlavním partnerem předmětu je advokátní kancelář Bird & Bird s. r. o. Za podpory tohoto partnera byla již v roce 2018 centrem právních dovedností realizována první pilotní podoba kurzu. V dalším roce byl kurz na fakultě otevřen jako volitelný předmět a od roku 2020 se stal povinným předmětem. Podpora partnera fakultě umožňuje především zapojovat do výuky předmětu odborníky z praxe z řad nedávných absolventů fakulty a udržet model výuky v relativně malých seminárních skupinách vedených vždy dvojicí lektorů.

 

Bird & Bird