Úvod do studia práva – povinný předmět pro studenty 1. ročníku

Úvod do studia práva – povinný předmět pro studenty 1. ročníku

I. Základní informace o předmětu

Každý student absolvuje na začátku studia povinný předmět Úvod do studia práva, jehož cílem je umožnit studentům prvotní seznámení se s právem jako vysokoškolským oborem. Primárně se jedná o kurz dovednostní, pokrývající základní právní a studijní dovednosti, pozornost je však věnována i sjednocení základních právních znalostí potřebných pro další studium na právnické fakultě. Kurz vám má usnadnit začátek studia i následné poznávání práva. Výuka probíhá ve skupinách po 20–30 účastnících, a to formou bloků trvajících vždy 2,5 dne. Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytné aktivně se účastnit blokové výuky (min. 90 % docházky) a zapojovat se do plnění skupinových prací v průběhu kurzu.

Předmět je vzhledem ke svému charakteru a obsahu určen výlučně studentům 1. ročníku. Více informací naleznete ve Studijním informačním systému.

II. Termíny pro rok 2021

Řádné termíny se konají v průběhu září a října. Studenti si mohou vybrat z celkem 7 řádných termínů. V roce 2021 jsou nabízeny tyto termíny (v rámci každého termínu probíhá současně výuka několika skupin):

1. turnus          6. 9. – 8. 9. (pondělí od 10:00 až středa do 13:00)

2. turnus          13. 9. – 15. 9. (pondělí od 10:00 až středa do 13:00)

3. turnus          20. 9. – 22. 9. (pondělí od 10:00 až středa do 13:00)

4. turnus          29. 9. – 1. 10. (středa od 10:00 až pátek do 13:00)

5. turnus          1. 10. – 3. 10. (pátek od 14:00 až neděle do 18:00)

6. turnus          8. 10. – 10. 10. (pátek od 10:00 až neděle do 13:00)

7. turnus          15. 10. – 17. 10. (pátek od 14:00 až neděle do 18:00)

Studentům doporučujeme využívat přednostně termíny 1–5, aby předmět mohli absolvovat před začátkem přednáškové a seminární výuky. Ve všech termínech je výuka plánována prezenčně. V případně nutnosti bude výuka či její část převedena do on-line formy, o čemž budou studenti včas informováni.

III. Přihlašování

Aktuální informace k 30. 8. 2021: Přihlašování a změna termínu probíhají nadále výhradě přes e-mail uvod@prf.cuni.cz. V e-mailu uveďte termín, o který máte zájem a na kterém je ještě volná kapacita (po přihlášení do ISu zvolte záložku Rozvrh a v dolní části zkontrolujte aktuální kapacitu). 

Běžný postup pro přihlášení:

  1. Přihlašování na konkrétní termíny bude probíhat v prostředí Studijního informačního systému zde: https://is.cuni.cz/studium/ a bude spuštěno v úterý 27. 7. 2021 v 19:00. 
  2. Přihlašování bude umožněno pouze studentům řádně zapsaným ke studiu, kteří budou mít vyřízený platný studijní průkaz, s nímž obdrží přihlašovací údaje do Studijního informačního systému. Pozor, průkaz lze vyřídit pouze osobně, informace o otevírací době výdejních center naleznete zde: https://cuni.cz/UK-3249.html
  3. Po přihlášení do systému postupujte dle návodu zveřejněného zde: https://www.prf.cuni.cz/informacni-system-uk/zapis-rozvrhu-uvod-do-studia-prava Doporučujeme se s prostředím Studijního informačního systému předem seznámit. 
  4. Před zápisem se ujistěte, že máte předmět ve Studijním informačním systému vložen a vidíte ho v záložce Zapsané. Vkládání předmětu do Studijního informačního systému zajišťuje studijní oddělení. Studentům zapsaným do studia v termínech řádného zápisu bude předmět vložen do Studijního informačního systému nejpozději v pondělí 26. 7. 2021 během dne.  
  5. Studentům, kteří se ke studiu zapíší později, bude zápis zpřístupněn po jejich zápisu, získání platného studijního průkazu a vložení předmětu do Studijního informačního systému studijním oddělením.
  6. Kapacita jednotlivých termínů je omezena. 
  7. Přihlášený termín bude možné volně změnit do 31. 8. 2021, poté budou změny umožněny pouze v odůvodněných případech. 

IV. Kontakt

Veškeré dotazy k předmětu a přihlašování vám rádi zodpovíme na e-mailu uvod@prf.cuni.cz

V. Partnerství předmětu

Hlavním partnerem předmětu je advokátní kancelář Bird & Bird. Za podpory hlavního partnera byla již v roce 2018 centrem právních dovedností realizována první pilotní podoba kurzu. V dalším roce byl kurz na fakultě otevřen jako volitelný předmět a od roku 2020 se stal povinným předmětem. Od roku 2020 jsou partnery předmětu též advokátní kancelář Clifford Chance a advokátní kancelář Strnad Joch Lokajíček.

Podpora partnerů fakultě umožňuje především zapojovat do výuky předmětu odborníky z praxe z řad nedávných absolventů fakulty a udržet model výuky v relativně malých seminárních skupinách vedených vždy dvojicí lektorů.

loga

VI. Souhrn aktuálních informací

Na tomto místě pro přehlednost shrnujeme aktuální informace týkající se výuky v roce 2021. Nejdůležitější informace jsou studentům zasílány e-mailem, případně zveřejňovány též v aktualitách na stránkách fakulty.

Aktuální informace k 30. 8. 2021:

Přihlašování a změna termínu probíhají nadále výhradě přes e-mail uvod@prf.cuni.cz. V e-mailu uveďte termín, o který máte zájem a na kterém je ještě volná kapacita (po přihlášení do ISu zvolte záložku Rozvrh a v dolní části zkontrolujte aktuální kapacitu). 

Aktuální informace k 6. 8. 2021:

Výuka všech termínů je v tuto chvíli plánována jako prezenční. Aktuální situaci a možnost konání prezenční výuky sledujeme a v případě potřeby či nutnosti by výuka některých nebo všech seminárních skupin byla převedena do podoby online webinářů konajících se v době plánované prezenční výuky. O této změně by studenti obdrželi e-mail.  

Každý ze studentů obdrží nejpozději 5 dní před začátkem výuky e-mail s podrobnějšími informacemi včetně čísla místnosti, ve které bude výuka probíhat. V případě, že byste e-mail neobdrželi (a to ani do nevyžádané či hromadné pošty), napište prosím obratem na uvod@prf.cuni.cz