Redakce

Redakční rada časopisu Jurisprudence

JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D. - šéfredaktor

Mgr. Tomáš Doležil, LL.M. Eur., Ph.D | AK JŠK - předseda redakční rady

Doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr. | Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Mgr. et Mgr. Michal Bobek, M.Jur., M.Res., Ph.D. | Soudní dvůr EU

Doc. JUDr. Kristián Csach, Ph.D., LL.M. | Právnická fakulta Trnavské univerzity

Doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. | Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. | Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. | Právnická fakulta Univerzity Karlovy

JUDr. Barbara Havelková, LL.M., D.Phil. | Faculty of Law, University of Oxford

JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M. | AK Schoenherr

JUDr. Jan Komárek, LL.M., D.Phil. | London School of Economics and Political Science

Doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., S.J.D. | Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D. | Nejvyšší správní soud a Právnická fakulta Univerzity Karlovy

JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M. | AK Kocián, Šolc, Balaštík a Právnická fakulta Univerzity Palackého

Mgr. et Mgr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M. | AK BADOKH a Právnická fakulta Univerzity Palackého

Prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc. | Cardiff Law School

Doc. Mag.phil. Dr.iur. Harald Scheu, Ph.D. | Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D. | Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. | Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Prof. PhDr. JUDr. Michal Tomášek, DrSc. | Právnická fakulta Univerzity Karlovy

JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. | Ústavní soud ČR a Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. | Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111