Redakce

Redakční rada časopisu Jurisprudence

Šéfredaktor: Doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.

Redakční rada: Mgr. Tomáš Doležil, LL.M. Eur. (předseda RR), Ph.D
                         JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D.
                         Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
                         Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.
                         JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M.
                         JUDr. Jan Lasák, LL.M.
                         Doc. Mag.phil. Dr.iur. Harald. Scheu, Ph.D.
                         Doc. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D.
                         Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
                         Prof. PhDr. JUDr. Michal Tomášek, DrSc.
                         JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.

 

Rada poradců: Jiří Přibáň (University of Cardiff)
                        Michal Bobek (European Institute, University of Oxford)
                        Jan Komárek (College of Europe, London School of Economics)
                        Kristián Csach (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice) 

Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111