Příjemné a respektující prostředí na fakultě pro vyučující a zaměstnance

Příjemné a respektující prostředí na fakultě pro vyučující a zaměstnance

Práce na fakultě má být pro všechny příjemná a naplňující, ale často se s ní pojí velké nároky. Nejde jen o přibývající administrativu, ale i o potřebu vyrovnat se s virovou pandemií v pracovním i osobním životě. Poslední dva roky byly ve znamení poznávání dalších nových technologií a ponoření se do metod výuky. Naprostá většina z nás se této náročné činnosti zhostila, což je hodno ocenění. Je ale zároveň zřejmé, že zde vznikl prostor pro poskytnutí hlubší opory a další podpory ze strany fakulty.

Na této stránce jsou představeny alespoň základní informace o možnostech získání nových nebo prohlubování stávajících znalostí, dovedností a schopností, jakož i informace o možnostech podpory. Mnohdy jde jen o rámcové představení, podrobnější popis bude k dispozici na v současnosti připravovaném intranetu. Jedná se o aktivity, které nabízí naše fakulta a univerzita, ale informace dosud nebyly soustředěny na jednom místě.


Zaměstnanecké benefity:

 • Zaměstnancům nabízí naše univerzita řadu zaměstnaneckých benefitů, jde například o slevové kupóny, vnitrouniverzitní jazykové kurzy
  a další výhody v oblasti cestování, kultury nebo sportu. 
 • Na fakultní úrovni mají zaměstnanci možnost využít mimo jiné zvýhodněného stravování či realizovat sportovní aktivity (menza i posilovna jsou v budově) nebo dnů osobního rozvoje. 

Didaktická podpora vyučujícím:

 • Katedra právních dovedností nabízí všem vyučujícím didaktickou podporu, a to formou individuálních konzultací či návštěv v hodině. Pořádá též setkání fakultních vyučujících nad různými tématy spojenými s právním vzděláváním.
 • Přehled technických i praktických tipů pro případ online výuky včetně rozcestníku pro online výuku a zkoušení je zde

Další rozvoj znalostí a dovedností:

 • Řadu kurzů nabízí přímo univerzita, její aktuální nabídka je zveřejněna
  na
  Vzdělávacím portálu UK
  , mezi jinými 
   
  • kurzy jazykové, 
  • kurzy prezentačních dovedností, 
  • kurzy, které se věnují zvládání pracovního stresu a pracovní zátěže, 
  • kurzy k time managementu či k tématu prokrastinace, 
  • řadu kurzů k managementu obecně, anebo kurzy v anglickém jazyce (mj. academic writing).

Aktuální informace jsou k dispozici také v newsletteru Univerzity Karlovy, který je zasílán emailem. K jeho odběru se lze přihlásit zde.

Fakultní newsletter je e-mailem zasílán každému zaměstnanci, případně je možné se k odběru přihlásit na stránkách fakulty.


Další podpora:

V oblasti vysokoškolské pedagogiky hraje roli i syndrom vyhoření a psychické napětí. 

 • V případě zájmu je i zaměstnancům k dispozici fakultní psychologická poradna, 
 • kurzy v této oblasti nabízí univerzita, a to opět na stránkách Vzdělávacího portálu UK,
 • univerzitní psychologickou poradnu naleznete zde,
 • přínosné jsou také webové stránky Opatruj se, které vytvořili odborníci z Národního ústavu duševního zdraví a kde jsou mj. informace o posilování psychické odolnosti či péči o duševní zdraví.

Mezi nejbližší aktivity fakulty patří zpracování a ukotvení tzv. onboardingu, tedy procesu nástupu a adaptace nového zaměstnance, průběh jeho začlenění do týmu i dobré porozumění pracovní roli. V přehledné podobě bude také zajištěn intranet. Další plány jsou zachyceny ve strategickém záměru

 


Jak byste chtěli dál rozvíjet fakultu? Napište nám, prosím, konkrétní náměty. Informace jsou dostupné děkanovi a proděkance pro rozvoj fakulty.

Náměty vezmeme v potaz při naplňování strategického záměru. Řada z nich může být již nyní obsažena ve strategickém záměru fakulty.