Psychologická poradna pro studenty PF UK

poradna

Psychologická poradna pro studenty PF UK

Psychologické poradenství

 

Úterý:  

9:00 – 13:00, místnost č. 118, Mgr. Bc. Zuzana Rojíková

poradna.utery@prf.cuni.cz

 

Středa:     

16:00 – 20:00, místnost č. 118, MUDr. Mgr. Štěpánka Pabiánová

poradna.streda@prf.cuni.cz

 

Čtvrtek:

8:00 – 12:00, místnost č. 118, MUDr. Petra Ročková, Ph. D.

poradna.čtvrtek@prf.cuni.cz

 

Studentům PF UK je poradenství k dispozici ZDARMA.

 


Mgr. Bc. Zuzana Rojíková

Práci psychoterapeuta vnímá jako možnost být průvodcem druhého člověka. Jejím cílem je, aby klient žil tak, jak si sám přeje. Třeba i něčemu navzdory, vždy ale se svým vnitřním souhlasem. V současné době pracuje v soukromé praxi v poradně s tématy smyslu života, ztráty, úzkosti, partnerských problémů, nespokojenosti v práci/studiu a stresu. Její předešlé zkušenosti byly hlavně v oblasti závislostí, sebepoškozování, krize a traumatu. Vystudovala psychologii se zaměřením na vzdělávání na Západočeské univerzitě v Plzni. Dále právo. Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze a roční kurz psychoterapeutické práce s traumatem.

MUDr. Mgr. Štěpánka Pabiánová

Je absolventkou 1. lékařské fakulty a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je frekventantkou výcviku v kognitivně behaviorální terapii Odyssea- Mezinárodního institutu KBT, má za sebou kurz základů transakční analýzy. V současné době pracuje jako lékařka v  Psychiatrické nemocnici Bohnice. Mimo psychiatrickou nemocnici se zajímá především o zvládání stresu  způsobeného studijním a pracovním zatížením a úzkostné poruchy. Poskytuje jak psychoterapeutické, tak psychiatrické služby, a to v českém a anglickém jazyce.

MUDr. Petra Ročková, Ph. D.

Absolvovala 1. Lékařskou fakultu University Karlovy a téměř 20 let pracuje na neurologickém oddělení nemocnice v Motole, kde se věnuji převážně pacientům s roztroušenou sklerózou. Ve snaze o zlepšení komunikace s pacienty nejprve absolvovala kurz koučinku, a následně absolvovala 5ti letý sebezkušenostní výcvikový program v psychoterapii v dynamickém směru. Psychoterapii chápe jako možnost dopřát si čas v bezpečném nehodnotícím prostředí, kde si klient hledá a nachází cestu životem, která je pro něj nejpřijatelnější. K tomu, jak se v životě cítíme, velkou měrou přispívají mezilidské vztahy, které nás od malička formují a v dospělosti ovlivňují. I v terapii je pro ni důležitá práce na vztahu s klientem, který může být katalyzátorem změny.