Psychologická poradna pro studenty PF UK

poradna

Psychologická poradna pro studenty PF UK

Psychologické poradenství

NOVĚ Pondělí:    

16:00 – 20:00, místnost č. 19, Mgr. Michaela Vodenka Polák

poradna.pondeli@prf.cuni.cz

 

NOVĚ Úterý:  

9:00 – 13:00, místnost č. 118, Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková

poradna.utery@prf.cuni.cz

 

Středa:     

16:00 – 20:00, místnost č. 118, MUDr. Mgr. Štěpánka Pabiánová

poradna.streda@prf.cuni.cz

 

Studentům PF UK je poradenství k dispozici ZDARMA.

 


Mgr. et Ing. et Bc. Michaela Vodenka Polák

Nabízí setkání nad tématy: závislosti, poruchy příjmu potravy, úzkosti, partnerské a rodinné vztahy, práce se stresem (v práci, při studiu, v životě), vyhoření, osobnostní rozvoj, nedůvěra, sebepřijetí.

Je absolventkou Lékařské fakulty UK v HK, Pedagogické fakulty UK a Bankovního institutu.

Kromě teoretického základu na vysokých školách absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skupinovém psychodynamickém výcviku SUR. Pro poskytování vysokého standardu své práce využívá pravidelné supervizní setkání s etablovaným odborníkem v oblasti psychoterapie. Je členkou České asociace pro psychoterapii.

V současné době poskytuje individuální poradenství v poradně Therapia a zároveň se věnuje práci v neziskovém sektoru.

Konzultace je možné poskytnout osobní nebo on-line formou, v české i anglickém jazyce.

 

Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červínková

Díky psychologickému vzdělání objevila světlinu, že nechat si efektivně pomoct je skutečně možné.

Specializuje se na léčbu depersonalizace, úzkosti, deprese, syndromu vyhoření, poruchy příjmu potravy, regulaci emocí etc. 

Vystudovala psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.  Dále právo a mezinárodní vztahy. Psychoterapeutický výcvik v psychodynamice. Je členkou České psychoterapeutické společnosti a Společnosti psychosomatické medicíny.

Je absolventkou 1. lékařské fakulty a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je frekventantkou výcviku v kognitivně behaviorální terapii Odyssea- Mezinárodního institutu KBT, má za sebou kurz základů transakční analýzy.

V současné době pracuje jako lékařka v  Psychiatrické nemocnici Bohnice. Mimo psychiatrickou nemocnici se zajímá především o zvládání stresu  způsobeného studijním a pracovním zatížením a úzkostné poruchy.

Poskytuje jak psychoterapeutické, tak psychiatrické služby, a to v českém a anglickém jazyce.