Základní informace k průběhu bezkontaktní výuky pro vyučující

Základní informace k průběhu bezkontaktní výuky pro vyučující

Je možné, že výuka bude muset v důsledku epidemické situace probíhat bezkontaktním způsobem. Níže naleznete základní informace pro přístup k nástrojům, které jsou pro distanční výuku fakultou podporovány, a také doporučení, na koho se v případě potíží obrátit.

Výběr konkrétního nástroje je čistě na vyučujícím konkrétního předmětu. Pokud stojíte před rozhodnutím, na jaké platformě svou výuku realizovat, doporučujeme v takové situaci využít zkušeností kolegů, případně si nechat poradit od koordinátora e-learningu na svém pracovišti (jejich seznam je k nalezení v tabulce níže na této stránce).

V případě jakékoliv nejasnosti nebo zjištění nepravdivosti zde uvedených informací neváhejte kontaktovat skupinu pro e-learning na PF UK na e-mailové adrese e-learning@prf.cuni.cz.

Na konci této stránky naleznete též několik odkazů užitečných pro on-line výuku.

Aplikace pro online výuku

Právnická fakulta UK k vedení distanční výuky podporuje platformy MS Teams a Zoom. Pro sdílení materiálů se studenty, zadávání úkolů a poskytování zpětné vazby k nim je obecně doporučená fakultní instalace systému Moodle. Zvukové a video záznamy většího objemu je možné umisťovat do prostředí OneDrive v rámci fakultních Office 365. Základní komunikaci se studenty je možno vést pomoci e-mailu a Studijního informačního systému (SIS).

 

Fakultní rozcestník směřující k různým manuálům a doporučení k využívání nástrojů online výuky naleznete zde

Ty nejzákladnější informace pak naleznete níže v textu na této stránce.
 
Fakulta zveřejnila na svém webu pravidla, podle kterých je výuka v letním semestru organizována (naleznete zde). Stejně jako v předchozích semestrech pokyny dávají určitou míru flexibility, aby si jednotliví garanti a vyučující předmětů mohli zvolit takový způsob, který jim nejlépe vyhovuje. Zároveň je však definován minimální standard, který musí být ve všech předmětech zajištěn.

Z hlediska sjednocení místa pro informování studentů o způsobech vedení distanční výuky bylo dále upřesněno, že tyto informace budou obsaženy u všech předmětů vyučovaných v současném zimním semestru v SIS v kolonce Metody výuky. Pokud tyto informace u svého předmětu zveřejněné dosud nemáte, učiňte tak ve spolupráci s tajemníkem svého pracoviště.

 

Mailová schránka

Pro základní komunikaci se studenty (např. informování o změně času konání webináře či konkrétním linku na místo jeho konání) je zde e-mail. Hromadný e-mail všem studentům zapsaným na seminář můžete nejsnáze rozeslat skrze SIS. Pokud se na Vás obrátí student s problémem, že mu zprávy z tohoto kanálu nechodí, je třeba ho instruovat, aby si zkontroloval, zda má v SIS uvedenou správnou a aktuální e-mailovou schránku. Stejně tak je podstatné, aby měl svůj aktuální e-mail uvedený v SIS i na webu fakulty vyučující.

Pro přístup k návodu na zasílání hromadných e-mailů ze SIS odkazujeme na fakultní rozcestník a jeho bod 1.1.1.

 

MS Teams

  • Aplikaci MS Teams je možné používat pomocí aplikace v počítači, na telefonu nebo v rozhraní webového prohlížeče (aplikace je ke stažení zde).
     
  • Pro přihlášení do MS Teams použijte jako přihlašovací jméno e-mail ve formátu čísloosoby@cuni.cz (číslo osoby naleznete pod fotkou na ITICu) a heslo, které je stejné jako máte v SIS.

Zde je nutné upozornit, že veškeré informace ohledně změn/zápisu v prostředí MS Teams nechodí na e-mail, který mají studenti nastavený v SIS, ale na e-mailovou schránku zřízenou jako součást balíčku programů Office 365 (jedná se o balíček, kde je i MS Teams pro studenty a zaměstnance UK včetně oné jiné e-mailové schránky), která je formátu čísloosoby@o365.cuni.cz. Pokud studenti tento e-mail nevyužívají, doporučujeme je požádat o nastavení přeposílání došlé pošty z této schránky na některou, kterou pravidelně sledují, tak aby došlo k zamezení případných obtíží při fungování na MS Teams.

Přeposílání je možné si upravit po otevření Outlooku, kde se přeposílání nastavuje přes Nastavení (ozubené kolečko) – Zobrazit všechna nastavení Outlook – Přeposílání.

Pro více informací ohledně využívání a možnostech platformy MS Teams odkazujeme na fakultní rozcestník a jeho bod 1.2.1.

 

Zoom

Aplikaci Zoom je možné používat stejně jako MS Teams v počítači, na telefonu nebo v rozhraní webové prohlížeče (aplikace je ke stažení zde). Výhodou Zoom při vedení webinářů je zejména to, že můžete na jedné obrazovce vidět více připojených studentů současně. 

Přístup k systému si musí každý vyučující zřídit sám s využitím své e-mailové schránky, přidělené fakultou. Univerzita zajišťuje potřebné licence, o jejichž přidělení je možné požádat prostřednictvím formuláře umístěného zde.

Pro více informací ohledně používání odkazujeme na fakultní rozcestník a jeho bod 1.2.2.

 

Moodle

Pokud pro sdílení materiálů se studenty nedostačují možnosti výše zmíněných nástrojů (např. sdílení souborů v rámci MS Teams, zpřístupnění podkladů k výuce skrze SIS), doporučujeme využít k výuce kurz v systému Moodle. Každý předmět vyučovaný na fakultě má svůj kurz zřízený, pro jeho využití stačí přihlásit se do systému, kurz studentům zpřístupnit a nahrát do něho studijní materiály. Systém navíc poslouží i k zadávání úkolů a poskytování zpětné vazby k nim.

Pro vstup do fakultní instalace systému Moodle, je třeba použít tento odkaz https://moodle.prf.cuni.cz/login/.

Pro přihlášení použijte stejné údaje jako pro při přístupu do fakultního e-mailu. Nepoužívejte osobní číslo, ale svůj alias (část fakultní e-mailové adresy před zavináčem). Podobu svého aliasu naleznete také na https://ldapuser.cuni.cz/ jako položku „Přihlašovací jméno“.

 

OneDrive

Potřebujete-li se studenty sdílet zvukový či video záznam přednášky většího objemu, můžete takový záznam uložit například na svůj síťový disk OneDrive v Office 365. Studentům pak do některé z výše zmíněných platforem, kterou jste pro sdílení materiálů v předmětu využili, umístíte odkaz.

Pro více informací ohledně používání OneDrive, Office 365 a sdílení záznamů výuky odkazujeme na fakultní rozcestník a jeho body 1.1.2, 1.3 a 1.4.2.

 

 

Jak postupovat při řešení některých problémů spojených s distanční výukou na PF UK

 

Jedná se o základní problematiku? (např. neznám své přihlašovací údaje, nevím, který nástroj je pro mé potřeby vhodný)

  • obraťte se na koordinátora e-learningu na svém pracovišti

 

Jedné se problém technického charakteru, příp. mi koordinátor mého pracoviště nedokázal pomoct dostatečně?

  • kontaktujte podporu pro distanční výuku na PF UK na e-learning@prf.cuni.cz. Podpora na tomto e-mailu je schopna reagovat obvykle v horizontu 12 až 36 hodin od položení dotazu

 

Jedná se o problematiku vyžadující řešení na úrovni děkanátu/rektorátu?

 

Přehled koordinátorů e-learningu na jednotlivých pracovištích:

Katedra Jméno email
KEP Michal Říha rihamich@prf.cuni.cz
KFPFV Roman Vybíral vybiralr@prf.cuni.cz
KJ Klára Žytková zytkova@prf.cuni.cz
KMP Milan Lipovský lipovsky@prf.cuni.cz
KNH Jakub Čihák cihakj@prf.cuni.cz
KOP Ondřej Frinta frinta@prf.cuni.cz
KObchP - Mezinárodní právo soukromé Jan Brodec hbrodec@seznam.cz
KObchP - Obchodní právo Petr Tomášek tomasekp@prf.cuni.cz
KPS Jan Hořeňovský jan.horenovsky1412@gmail.com
KPPPSZ Jakub Morávek moravek@prf.cuni.cz
KPŽP Karolina Žákovská zakovska@prf.cuni.cz
KPD - Římské právo Jan Šejdl sejdlj@prf.cuni.cz
KPD - Právní dějiny Lukáš Blažek blazek@prf.cuni.cz
KSPSV Martin Adamec, Dan Burda adamec@prf.cuni.cz, danburda@seznam.cz
KTV Radek Jenček jencek@prf.cuni.cz
KTPPU Jakub Horký jakub.cuni@horky.net
KTP Marek Dvořák dvorakm@prf.cuni.cz
KÚP Karel Řepa karel.repa.kr@gmail.com
ÚAP David Petrlík petrlikd@prf.cuni.cz
CPD Viktor Hatina hatina@prf.cuni.cz
CZP Martin Šolc solcma@prf.cuni.cz

 

 

Rychlé odkazy