Oceněná vystoupení

Oceněná vystoupení

Na workshopu pořádaném v roce 2018 byli oceněni za svá vystoupení následující referenti:

 1. Tomáš Král za příspěvek K (ne)určitosti smluvní pokuty při porušení jakékoli smluvní povinnosti (NS 23 Cdo 3196/2016)
 2. Mikoláš Růžek za příspěvek K obrácenému důkaznímu břemeno při prokazování povinnosti péče řádného hospodáře (NS 29 Cdo 440/2013)
 3. Jan Papajanovský za příspěvek K ústavní konformitě EET (ÚS Pl. ÚS 26/16)

 

Na workshopu pořádaném v roce 2017 byli oceněni za svá vystoupení následující referenti:

 1. Dominik Ilichman za příspěvek Míra přípustné agrese soutěžitele vůči spotřebitelům
 2. Tomáš Janoušek za příspěvek Investiční akcie - vybrané otázky
 3. Jan Papajanovský za příspěvek Obec jako řídící osoba v koncernu

 

Na workshopu pořádaném v roce 2016 byli oceněni za svá vystoupení následující referenti:

 1. Anežka Janoušková za příspěvek Nabytí vlastnického práva od neoprávněného v obchodních vztazích
 2. Bára Bečvářová za příspěvek Odstoupení z funkce v nevhodnou dobu a jeho důsledky
 3. Mikoláš Růžek za příspěvek Postavení dozorčí rady ve společnosti s ručením omezeným

 

Na workshopu pořádaném v roce 2015 byli oceněni za svá vystoupení následující referenti:

 1. Anežka Janoušková za příspěvek Čistě majetková újma (zásah do jiného než absolutního práva) / reiner Vermögensschaden / pure economic loss (§ 2910 věta druhá NOZ) a její náhrada v novém civilním právu
 2. Martin Pata za příspěvek Přeplatek na zálohách na podíl na zisku – právní a účetní souvislosti
 3. Dana Lipenská za příspěvek Dvouletá zákonná záruka na spotřební zboží, nebo co tedy?