Podporované služby

Podporované služby

 Přístup k Internetu

Hlavním účelem bezdrátové sítě eduroam je umožnit uživatelům přístup k Internetu z vlastních zařízení. Na Právnické fakultě UK je tento přístup realizován IPv4 konektivitou s překladem adres (NAT). Klientům jsou pomocí DHCP přidělovány adresy z rozsahu 192.168.200.50 až 192.168.207.254.

 

Pro odesílání emailů protokolem SMTP musí uživatelé používat server: smtp.prf.cuni.cz . Odesílání protokolem SMTPS (SMTP se SSL) není omezeno.

 

V síti eduroam je zakázáno používat P2P (nebo jiné) služby porušující autorská práva majitelů obsahu (viz. zákon 121/2000 Sb.).

Dále je v síti eduroam zakázáno šířit viry, malware, spam a podobně. Vždy na svém zařízení mějte aktualizovaný operační systém a nainstalovaný aktualizovaný antivirový program.

 

Právní databáze

Specifikum sítě eduroam na Právnické fakultě UK je možnost přístupu uživatelů k různým právním databázím. V rámci sítě eduroam na Právnické fakultě UK máte plnohodnotný přístup k právnímu systému ASPI a CODEXIS pomocí klienta pro operační systém Windows. Dále máte možnost přistupovat k různým online databázím.  Aktuální seznam dostupných právních databází naleznete na stránkách knihovny PF.