Počítačové učebny

Počítačové učebny (studovny) 017, knihovna a 408 slouží uživatelům Právnické fakulty UK k samostatnému studiu a výuce předmětů právních systémů. Výuka probíhá především v učebně 408. V době probíhající výuky není možné využívat učebnu pro samostudijní účely, rozvrh místnosti č. 408 naleznete zde. Rozvrh učeben je vyznačen na vstupních dveřích místností. V učebně 017 je v určenou dobu přítomen dozor, který poskytuje uživatelům odbornou technickou pomoc související s počítačovou sítí Právnické fakulty UK. Počítačové učebny umožňují například přístup k právním systémům, černobílému a barevnému tisku, atd.
  
Počítačová učebna 017 se nachází v prvním suterénu přímo u bočního schodiště (strana k ulici 17. listopadu). Uživatelé zde mají k dispozici 26 počítačových pracovních stanic a 7 míst pro práci na svých zařízeních. V učebně je možné tisknou černobíle i barevně a skenovat. Vstup do této učebny je možný pouze s průkazem UK. Telefon na počítačový dozor v učebně 017 je +420 221 005 230.
 
Počítačová studovna v knihovně se nachází v přízemí budovy. Ve studovně je možné tisknou černobíle i barevně a skenovat. V dalších prostorách knihovny je možné černobíle kopírovat. Uživatelé zde mají k dispozici 19 počítačových pracovních stanic. Vstup do prostor knihovny je možný pouze s průkazem UK.
 
Počítačová učebna 408 se nachází ve 4. patře, bočním schodištěm vlevo (strana k ulici 17. listopadu). Učebna je vybavena technikou pro potřeby výuky. Uživatelé zde mají k dispozici 40 počítačových pracovních stanic. Vstup do této učebny je možný pouze s průkazem UK.
 

 

Otevírací doba počítačových učeben:
 
Místnost 017
září - červen
Pondělí až čtvrtek
8:00 - 22:00
8:00 - 20:00 přítomen dozor
Učebna 017
září - červen Pátek 8:00 - 22:00
8:00 - 14:00 přítomen dozor
září - červen
Sobota
9:00 - 15:00
září - červen

Neděle 

zavřeno

červenec-srpen Pondělí až pátek

9:00 - 16:00


 
Studovna v knihovně
září - červen
Pondělí až pátek
9:00 - 20:00*
*řídí se provozní dobou knihovny
Studovna v knihovně
září - červen

Sobota
9:00 - 16:00*
*řídí se provozní dobou knihovny
září - červen

Neděle 

zavřeno

červenec - srpen   *řídí se provozní dobou knihovny
 
Místnost 408
září - červen
Pondělí až pátek
8:00 – 20:00
Učebna 408
září - červen
Sobota, neděle
zavřeno
červenec - srpen   zavřeno
 

 

 

 

Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111