Nastavení hesla do sítě PF

Pro přístup k aplikacím provozovaným na Právnické fakultě UK musíte používat fakultní uživatelské jméno (login) a heslo. Studenti mají uživatelské jméno a heslo shodné s uživatelským jménem do Centrální autorizační služby (CAS). Ostatní uživatelé mohou mít jiné fakultní uživatelské jméno a heslo, než mají přidělené v CAS. Heslo pro přístup do fakultní počítačové sítě je platné stále (neexpiruje). Přístupové údaje do počítačové sítě na Právnické fakultě UK mohou získat pouze studenti (libovolné formy studia) a zaměstnanci PF UK.


Studenti
Studenti obdrží své prvotní přihlašovací údaje do fakultní počítačové sítě ve Výdejním centru průkazů UK. Heslo do fakultní počítačové sítě PF si studenti změní výhradně změnou hesla v Centrální autentizační službě. Pokud potřebujete ověřit platnost svých přihlašovacích údajů do fakultní počítačové sítě, tak navštivte webové stránky https://pass.prf.cuni.cz . Změnou hesla v CAS si studenti zároveň aktivují i přístup do bezdrátové Wi-Fi sítě eduroam. Pro přihlášení k síti eduroam se používá zvláštní formát uživatelského jména ve tvaru login @ prf.cuni.cz (login = Vaše uživatelské jméno, bez mezer před a za @). Více informací o bezdrátové síti naleznete v sekci Eduroam. Pokud potřebujete technickou pomoc s fakultní počítačovou sítí, tak požádejte o pomoc dozor počítačové učebny 017 (-1.patro schodiště k ulici 17. listopadu). Přístup do fakultní počítačové síti studentům zaniká okamžikem ukončení studia.

 

 

 


Zaměstnanci
Zaměstnanci obdrží své přihlašovací údaje do fakultní počítačové sítě na Pracovišti počítačové techniky číslo místnosti 334. Změnu hesla je možné provést po přihlášení do počítače ve fakultní počítačové síti stiskem kláves CTRL+ALT+DELETE a zvolením volby „Změnit heslo“.
 

Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111