Materiály k projednání

Materiály k projednání

Materiály předložené senátu a dosud neprojednané jsou k dispozici všem členům akademické obce na následujícím odkazu: NetStorage_PF UK. Pro přihlášení použijte stejné údaje jako k přihlášení k fakultní síti, resp. emailu. Na počítačích připojených k fakultní síti naleznete složku "ASPFUK" na síťovém disku L.