Úřední a konzultační hodiny

Úřední a konzultační hodiny

Konzultační hodiny externistů jsou dle dohody.