Newsletter Právnické fakulty UK

Newsletter Právnické fakulty UK

Newsletter PF UK

ISSN: 2570-7507

V dnešní informacemi přehlcené době se často stává, že ztrácíme přehled o tom, co se děje v našem bezprostředním okolí, vedle v kanceláři, ve vedlejší učebně. Abychom my na fakultě měli ucelenější představu o činnosti jednotlivých pracovišť, o akcích, jež se zde pořádají, o událostech, které přesahují fakultní rámec, a abychom mohli o veškerém dění zpravit také mimofakultní veřejnost, rozhodli jsme se vydávat tento zpravodaj.

Budeme vděčni za jakékoliv názory a připomínky na emailovou adresu newsletter @ prf.cuni.cz