Referenti/tky studijního oddělení

Referenti/tky studijního oddělení

Jméno Funkce Číslo přep. Tel. linka E-mail

Mgr. Kristina Kollertová

Kurz CŽV, přijímací řízení magisterské studium

1

492

kollertovak@prf.cuni.cz

Markéta Křížová

Přijímací řízení magisterské studium

2

201

krizovam@prf.cuni.cz

Mgr. Barbora Šicnerová Koordinace kvality studijních programů, poplatky za studium, přijímací řízení a promoce Ph.D. 1 324 sicnerob@prf.cuni.cz

Mgr. Radka Volfová

Doktorské studium

3

202

volfovar@prf.cuni.cz

Ludmila Páralová

Stipendia, doktorské studium v angličtině (Ph.D. in English)

4

205

paralovl@prf.cuni.cz

Lada Šafrová

Archiv, pojišťovna, studium jednotlivých předmětů, matrika - SIMS, nostrifikace

5

591

safrova@prf.cuni.cz

Kateřina Micková

Státní rigorózní zkoušky, promoce JUDr.

6

210

rigo@prf.cuni.cz 

Mgr. Miroslav Sojka

Vedoucí oddělení, stipendia, rozvrhy, rezervace místností, komunikace se státní správou, výpisy zkoušek - absolventi

7

203

sojka@prf.cuni.cz

Magisterské studium      

Ivana Králová

Uzavřené studium, promoce Mgr.

8

211

kralova@prf.cuni.cz

Monika Doležálková

1. až 3. ročník 22/23 (T – Ž)
4. ročník 22/23 

10

321

dolezalk@prf.cuni.cz

Bc. Lenka Slepičková

1. až 3. ročník 22/23 (K – R)
7. ročník 22/23  

11

285

slepickova@prf.cuni.cz

Lenka Nováková

1. až 3. ročník 22/23 (Ř – Š)
5. ročník 22/23

12

323

novakovl@prf.cuni.cz

Anna Kociánová

1. až 3. ročník 22/23 (A – J)
6. ročník 22/23

13

208

kocianov@prf.cuni.cz