Dokumenty

Dokumenty

Formuláře - obecné
Název souboru Přípona Velikost souboru Vytvořeno
Obecná žádost (.doc).doc doc 30.17 KB 5. 9. 2019
Obecná žádost (.pdf).pdf pdf 389.96 KB 5. 9. 2019
Oznámení o těhotenství:narození dítěte:převzetí dítěte do péče.docx docx 35.02 KB 5. 9. 2019
Žádost o povolení akce, která se má konat na fakultě.doc doc 40 KB 5. 9. 2019
Magisterské studium - formuláře
Název souboru Přípona Velikost souboru Vytvořeno
Omluva ze SZZ - 2018.docx docx 39.02 KB 5. 9. 2019
01 diplomový úkol.pdf pdf 202 KB 5. 9. 2019
02 vzor diplomové práce.pdf pdf 481.87 KB 5. 9. 2019
05 vzor posudek vedoucího diplomové práce.pdf pdf 286.78 KB 5. 9. 2019
Vzor - oponentský posudek.pdf pdf 286.3 KB 5. 9. 2019
Žádost pro vystavení potvrzení o celém průběhu studia nebo výpis zkoušek pro přerušení nebo zanechání nebo absolventy.pdf pdf 55.19 KB 5. 9. 2019
Žádost o změnu tématu diplomové práce bez změny katedry - 2018.docx docx 38.74 KB 5. 9. 2019
06 vzor oponentský posudek na diplomovou práci.docx docx 46.54 KB 5. 9. 2019
13_zadost_o_zmenu_tematu_dp.docx docx 39.35 KB 5. 9. 2019
Diplomový úkol.docx docx 46.96 KB 5. 9. 2019
Dotazník pro zjištění vrcholově sportujících studentů pf.doc doc 8.66 KB 5. 9. 2019
formulář pro žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku.doc doc 49.5 KB 5. 9. 2019
Odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem.doc doc 53 KB 5. 9. 2019
Omluva ze zkoušky - 2018.docx docx 39.15 KB 5. 9. 2019
Postup vyplnění formuláře Žádosti o stanovení 1.a 2. části SZZK.docx docx 143.29 KB 5. 9. 2019
Potvrzení o absolvování předmětu Diplomový seminář II - 2018.docx docx 31.83 KB 5. 9. 2019
Potvrzení o absolvování volitelného předmětu letní praxe I.docx docx 18.29 KB 5. 9. 2019
Potvrzení o absolvování volitelného předmětu letní praxe II.docx docx 18.29 KB 5. 9. 2019
Potvrzení o studiu (pouze pro absolventy).docx docx 17.14 KB 5. 9. 2019
Potvrzení o úspěšném ukončení studia.doc doc 106 KB 5. 9. 2019
Relevantní důvody pro poskytování úlev na poplatcích.docx docx 19.05 KB 5. 9. 2019
Vzor - posudek vedoucího práce.docx docx 47.1 KB 5. 9. 2019
Vzor diplomové práce.docx docx 51.38 KB 5. 9. 2019
Vzorově vyplněný formulář- Žádost o stanovení termínu 1. a 2. části státní závěrečné zkoušky.xlsx xlsx 25.01 KB 5. 9. 2019
Žádost o stanovení termínu 1. a 2. části státní závěrečné zkoušky (MS Excel).xlsx xlsx 24.74 KB 5. 9. 2019
Žádost o výpis známek.doc doc 21 KB 5. 9. 2019
Žádost pro vystavení potvrzení o celém průběhu studia nebo výpis zkoušek pro přerušení nebo zanechání nebo absolventy.doc doc 39 KB 5. 9. 2019
Magisterské studium - žádost o dodatečný zápis předmětu vyučovaného na PF UK
Název souboru Přípona Velikost souboru Vytvořeno
VZOR - Žádost o dodatečný zápis předmětu vyučovaného na PF UK vzor.docx docx 23.98 KB 5. 9. 2019
Formulář č. 7 - žádost o dodatečný zápis předmětu vyučovaného na PF UK - 2018.docx docx 34.07 KB 5. 9. 2019
Formulář č. 15 - žádost o 1. opakovaný zápis jazykového povinně volitelného předmětu - 2018.docx docx 36.15 KB 5. 9. 2019
Magisterské studium - žádost o prominutí rekvizit a dodatečný zápis předmětu vyučovaného na jiné fakultě UK
Název souboru Přípona Velikost souboru Vytvořeno
Formulář č.8 - žádost o prominutí rekvizit a dodatečný zápis předmětu vyučovaného na jiné fakultě UK - 2018.docx docx 32.55 KB 5. 9. 2019
VZOR - Žádost o prominutí rekvizit a dodatečný zápis předmětu vyučovaného na jiné fakultě UK.docx docx 21.25 KB 5. 9. 2019
Doktorské studium
Název souboru Přípona Velikost souboru Vytvořeno
Roční hodnocení ISP Ph.D. studia - ročníky 4., 5., 6., 7., 8. - manuál.pdf pdf 1.2 MB 5. 9. 2019
Harmonogram akademického roku 2018:2019 pro doktorský studijní program_0.pdf pdf 216.16 KB 5. 9. 2019
Individuální studijní plán v SIS – návod pro studenty 1. ročníku doktorského studia.pdf pdf 1.8 MB 5. 9. 2019
Roční hodnocení ISP Ph.D. studia - manuál.pdf pdf 1.3 MB 5. 9. 2019
Vzor - oponentský posudek_0.pdf pdf 283.64 KB 5. 9. 2019
Vzor - posudek školitele.pdf pdf 283.65 KB 5. 9. 2019
Vzor disertační práce.pdf pdf 481.28 KB 5. 9. 2019
Dopis proděkana doktorského studia k evidenci stáží za ak. rok 2017:2018.docx docx 14.52 KB 5. 9. 2019
Čestné prohlášení o stáži za akademický rok 2017:2018.docx docx 12.61 KB 5. 9. 2019
Prohlášení o zanechání studia v doktorském studijním programu.docx docx 13.52 KB 5. 9. 2019
Přihláška k obhajobě disertační práce.docx docx 15.94 KB 5. 9. 2019
Přihláška ke státní doktorské zkoušce.docx docx 16.01 KB 5. 9. 2019
Seznam oborových garantů.docx docx 13.76 KB 5. 9. 2019
Seznam zapsaných přednášek, seminářů a cvičení.doc doc 62.5 KB 5. 9. 2019
Státní doktorské zkoušky v lednu 2019 - termíny.docx docx 14.82 KB 5. 9. 2019
Vzor - oponentský posudek.docx docx 46.97 KB 5. 9. 2019
Vzor - posudek školitele.docx docx 46.74 KB 5. 9. 2019
Vzor disertační práce.docx docx 50.71 KB 5. 9. 2019
Karolinka
Název souboru Přípona Velikost souboru Vytvořeno
Karolinka.pdf pdf 1.88 MB 5. 9. 2019
Karolinka - archiv
Název souboru Přípona Velikost souboru Vytvořeno
Karolinka 2014:2015_0.pdf pdf 2.36 MB 5. 9. 2019
Karolinka 2011:2012.pdf pdf 632.16 KB 5. 9. 2019
Karolinka 2012:2013.pdf pdf 693.91 KB 5. 9. 2019
Karolinka 2013:2014.pdf pdf 2.38 MB 5. 9. 2019
Karolínka 2015:2016.pdf pdf 2.44 MB 5. 9. 2019
Ostatní dokumenty
Název souboru Přípona Velikost souboru Vytvořeno
Přihláška ke studiu jednotlivých předmětů.docx docx 14.91 KB 5. 9. 2019
Metodický pokyn pro studenty pro zapisování a absolvování volitelných předmětů mezi fakultami Univerzity Karlovy v Praze.docx docx 405.14 KB 5. 9. 2019
PrihlaskaU3V-2018.docx docx 61.45 KB 5. 9. 2019