Studijní plán HPRAVO5

Studijní plán HPRAVO5

HPRAVO5 - platí pro studenty, kteří zahájili studium od akad. roku 2010/2011 do ak. roku 2016/2017

Informace o Vašem studijním plánu naleznete v SIS v  modulu Nastavení - Informace. 

STUDIJNÍ PLÁN HPRAVO5 PRO AK. ROK 2020/2021