Studijní plán HPRAVO2023

Studijní plán HPRAVO2023

HPRAVO2023 – platí pro studenty, kteří zahájili studium od akad. roku 2023/2024

Informace o Vašem studijním plánu naleznete v SIS v modulu Nastavení - Informace.

Studijní plán HPRAVO2023 pro akademický rok 2023/2024