Studijní plán HPRAVO2017

Studijní plán HPRAVO2017

HPRAVO2017 - platí pro studenty, kteří zahájili studium od akad. roku 2017/2018 do ak. roku 2019/2020 a pro úspěšné účastníky kurzu CŽV v ak. roce 2019/2020 přijaté do studijního programu M0421A220002 od. ak roku 2020/2021  .

Informace o Vašem studijním plánu naleznete v SIS v modulu Nastavení - Informace.

STUDIJNÍ PLÁN HPRAVO2017 PRO AK. ROK 2023/2024

STUDIJNÍ PLÁN HPRAVO2017 PRO AK. ROK 2022/2023

STUDIJNÍ PLÁN HPRAVO2017 PRO AK. ROK 2021/2022

STUDIJNÍ PLÁN HPRAVO2017 PRO AK. ROK 2020/2021