Studijní plán HPRAVO2020

Studijní plán HPRAVO2020

HPRAVO2020 - platí pro studenty, kteří zahájili studium od akad. roku 2020/2021 a později.

Informace o Vašem studijním plánu naleznete v SIS v modulu Nastavení - Informace.

STUDIJNÍ PLÁN HPRAVO2020 PRO AK. ROK 2023/2024

STUDIJNÍ PLÁN HPRAVO2020 PRO AK. ROK 2022/2023

STUDIJNÍ PLÁN HPRAVO2020 PRO AK. ROK 2021/2022

STUDIJNÍ PLÁN HPRAVO2020 PRO AK. ROK 2020/2021