Studijní plán HPRAVO2020

Studijní plán HPRAVO2020

HPRAVO2020 - platí pro studenty, kteří zahájili studium od akad. roku 2020/2021 a později.

Informace o Vašem studijním plánu naleznete v SIS v modulu Nastavení - Informace.