Studijní plán HPRAVO2017

Studijní plán HPRAVO2017

HPRAVO2017 - platí pro studenty, kteří zahájili studium od akad. roku 2017/2018 a později.

Informace o Vašem studijním plánu naleznete v SIS v modulu Nastavení - Informace.