PŘEHLED PŘEDMĚTŮ

Přehled předmětů pro program CŽV 2022/2023

Zimní semestr:

 • Úvod do studia práva (HPOP0000),
 • Státověda (HPOP0044),
 • Vývoj velkých právních systémů (HPOP0050),
 • Teorie práva I (HPOP0051),
 • Římské právo a základy novodobého práva soukromého I (HPOP0053),
 • Historické základy českého práva I (HPOP0055),
 • Politologie (HPOP0063),
 • jeden předmět ze skupiny Jazykové povinně volitelné předměty I, např. Právnická angličtina I (HJPV00#1).

Letní semestr:

 • Občanské právo hmotné I (HPOP0001)
 • Ústavní právo I (HPOP0041),
 • Teorie práva II (HPOP0052),
 • Římské právo a základy novodobého práva soukromého II (HPOP0054),
 • Historické základy českého práva II (HPOP0056),
 • jeden předmět ze skupiny Jazykové povinně volitelné předměty II (stejný cizí jazyk jako v zimním semestru), např. Právnická angličtina II (HJPV00#2).

Zimní nebo letní semestr:

 • jeden předmět ze skupiny Obecných povinně volitelných předmětů (HOPV-),
 • jeden předmět ze skupiny Povinně volitelných předmětů společenskovědního základu (HSPV-),
 • jeden předmět ze skupiny Dovednostních povinně volitelných předmětů (HDPV-).

(Znak # zastupuje libovolné číslo.)

Informace k předmětu Úvod do studia práva zde 

Semestr konání předmětů se řídí rozvrhem pro magisterský studijní program (v případě povinně volitelných předmětů záleží na tom, který z předmětů skupiny povinně volitelných předmětů si vyberete). 

V případě zájmu je možné absolvovat i další předměty z nabídky Právnické fakulty UK, zejména ty doporučené pro 1. ročník magisterského studijního programu (nelze si zapsat PVP odborných právních praxí!).

Náplň programu CŽV odpovídá předmětům doporučeným pro první ročník v rámci doporučeného průběhu studia dle studijního plánu HPRAVO2020https://www.prf.cuni.cz/studijni-plany/studijni-plan-hpravo2020; kromě (čistě) volitelných předmětů (VP) vždy OSMIMÍSTNÉ KÓDY předmětů (tak, jak jsou ve smlouvě)!

Informace o magisterském programu Právo a právní věda, na němž je program CŽV založen: https://www.prf.cuni.cz/magisterske-studium/studijni-program-pravo-a-pravni-veda-od-20202021

Zápis předmětů a harmonogram akademického roku

I pro program CŽV platí harmonogram roku 2022/2023, který bude dostupný od března 2023 na webu v části Studium; POZOR, s tím rozdílem, že smlouva o uskutečnění programu celoživotního vzdělávání na Právnické fakultě UK je uzavřena pouze do 30. 6. 2023 – kontroly studia je tedy možné plnit pouze v první části zkouškového období za letní semestr, nikoli už v té zářijové!!

Zápis předmětů na ZS 2022/2023 bude uveden v harmonogramu akademického roku.

Zápis předmětů a rozvrhu – informace a návod: https://www.prf.cuni.cz/magisterske-studium/zapis-predmetu (pro magisterské studium - některé informace jsou pro CŽV irelevantní)

----

Přehled předmětů na základě doporučeného průběhu studia pro 1. ročník magisterského programu 

předmět

kód

typ

1. semestr

2. semestr

kredity

Úvod do studia práva

HPOP0000

PP

blokově Kv

 

1

Státověda

HPOP0044

PP

2/2 Zk

 

5

Vývoj velkých právních systémů

HPOP0050

PP

2/0 Zk

 

4

Teorie práva I

HPOP0051

PP

2/2 KZ

 

3

Římské právo a základy novodobého práva soukromého I

HPOP0053

PP

2/1 KZ

 

3

Historické základy českého práva I

HPOP0055

PP

2/1 KZ

 

3

Politologie

HPOP0063

PP

2/1 Zk

 

4

Dovednostní povinně volitelné předměty (min. 1)

HDPV-

PVP

 

 

 

Jazykový povinně volitelný předmět I

HJPV00#1

PVP

0/2 KZ

 

 

Občanské právo hmotné I

HPOP0001

PP

 

2/2 KZ

3

Ústavní právo I

HPOP0041

PP

 

2/2 KZ

3

Teorie práva II

HPOP0052

PP

 

2/2 Z+Zk

5

Římské právo a základy novodobého práva soukromého II

HPOP0054

PP

 

2/1 Z+Zk

5

Historické základy českého práva II

HPOP0056

PP

 

2/1 Zk

5

Povinně volitelné předměty společenskovědního základu (min. 1)

HSPV-

PVP

 

 

 

Jazykový povinně volitelný předmět II

HJPV00#2

PVP

 

0/2 KZ

 

Obecně povinně volitelné předměty (min. 1)

HOPV-

PVP

 

 

 

Celkem 17 předmětů (12 PP + 5 PVP)

 

 

 

 

60