PŘEHLED PŘEDMĚTŮ

Přehled předmětů pro program CŽV 2022/2023

Zimní semestr:

·     Úvod do studia práva (HPOP0000),

·     Státověda (HPOP0044),

·     Vývoj velkých právních systémů (HPOP0050),

·     Teorie práva I (HPOP0051),

·     Římské právo a základy novodobého práva soukromého I (HPOP0053),

·     Historické základy českého práva I (HPOP0055),

·     Politologie (HPOP0063),

·     jeden předmět ze skupiny Jazykové povinně volitelné předměty I, např. Právnická angličtina I (HJPV00#1).


Letní semestr:

·     Občanské právo hmotné I (HPOP0001)

·     Ústavní právo I (HPOP0041),

·     Teorie práva II (HPOP0052),

·     Římské právo a základy novodobého práva soukromého II (HPOP0054),

·     Historické základy českého práva II (HPOP0056),

·     jeden předmět ze skupiny Jazykové povinně volitelné předměty II (stejný cizí jazyk jako v zimním semestru), např. Právnická angličtina II (HJPV00#2).

Zimní nebo letní semestr:

·     jeden předmět ze skupiny Obecných povinně volitelných předmětů (HOPV-),

·     jeden předmět ze skupiny Povinně volitelných předmětů společenskovědního základu (HSPV-),

·     jeden předmět ze skupiny Dovednostních povinně volitelných předmětů (HDPV-).

(Znak # zastupuje libovolné číslo.)

Informace k předmětu Úvod do studia práva zde (pro CŽV určen turnus 5 – 7).

Semestr konání předmětů se řídí rozvrhem pro magisterský studijní program (v případě povinně volitelných předmětů záleží na tom, který z předmětů skupiny povinně volitelných předmětů si vyberete). 

V případě zájmu je možné absolvovat i další předměty z nabídky Právnické fakulty UK, zejména ty doporučené pro 1. ročník magisterského studijního programu či obecně předměty nevyžadující předešlé absolvování žádného předmětu vyššího ročníku. (NELZE si zapsat PVP odborných právních praxí ani předměty z jiných fakult!).

Doporučuje se tak volit PVP a VP zejména z nabídky Katedry právních dějin, Katedry jazyků, Katedry politologie a sociologie, příp. Katedry teorie práva a právních učení a Katedry tělesné výchovy.

Náplň programu CŽV odpovídá předmětům doporučeným pro první ročník v rámci doporučeného průběhu studia dle studijního plánu HPRAVO2020https://www.prf.cuni.cz/studijni-plany/studijni-plan-hpravo2020; kromě (čistě) volitelných předmětů (VP) vždy OSMIMÍSTNÉ KÓDY předmětů (tak, jak jsou uvedeny v Podmínkách programu celoživotního vzdělávání)!

Informace o magisterském programu Právo a právní věda, na němž je program CŽV založen: https://www.prf.cuni.cz/magisterske-studium/studijni-program-pravo-a-pravni-veda-od-20202021

Zápis předmětů a harmonogram akademického roku

I pro program CŽV platí harmonogram roku 2022/2023; POZOR, s tím rozdílem, že Program celoživotního vzdělávání trvá pouze do 30. 6. 2023 – kontroly studia je tedy možné plnit pouze v první části zkouškového období za letní semestr, nikoli už v té zářijové!!

Zápis předmětů na ZS 2022/2023:

·         od 22. 09. (19:00) do 23. 10. 2022 (přesný rozpis bude uveřejněn v aktualitách na webu)

·         zápis Úvodu do studia práva jen pro CŽV: od 12. 9. (19:00)

Zápis předmětů na LS 2022/2023: od 06. 02. 2022 (19:00) do 05. 03. 2023

Výuka v ZS:

·         od 03. 10.: přednášky povinných předmětů

·         od 10. 10.: semináře povinných předmětů, PVP a VP

Zápis předmětů a rozvrhu – informace a návodhttps://www.prf.cuni.cz/magisterske-studium/zapis-predmetu (pro magisterské studium - některé informace jsou pro CŽV irelevantní)

----

Přehled předmětů na základě doporučeného průběhu studia pro 1. ročník magisterského programu 

předmět

kód

typ

1. semestr

2. semestr

kredity

Úvod do studia práva

HPOP0000

PP

blokově Kv

 

1

Státověda

HPOP0044

PP

2/2 Zk

 

5

Vývoj velkých právních systémů

HPOP0050

PP

2/0 Zk

 

4

Teorie práva I

HPOP0051

PP

2/2 KZ

 

3

Římské právo a základy novodobého práva soukromého I

HPOP0053

PP

2/1 KZ

 

3

Historické základy českého práva I

HPOP0055

PP

2/1 KZ

 

3

Politologie

HPOP0063

PP

2/1 Zk

 

4

Dovednostní povinně volitelné předměty (min. 1)

HDPV-

PVP

 

 

 

Jazykový povinně volitelný předmět I

HJPV00#1

PVP

0/2 KZ

 

 

Občanské právo hmotné I

HPOP0001

PP

 

2/2 KZ

3

Ústavní právo I

HPOP0041

PP

 

2/2 KZ

3

Teorie práva II

HPOP0052

PP

 

2/2 Z+Zk

5

Římské právo a základy novodobého práva soukromého II

HPOP0054

PP

 

2/1 Z+Zk

5

Historické základy českého práva II

HPOP0056

PP

 

2/1 Zk

5

Povinně volitelné předměty společenskovědního základu (min. 1)

HSPV-

PVP

 

 

 

Jazykový povinně volitelný předmět II

HJPV00#2

PVP

 

0/2 KZ

 

Obecně povinně volitelné předměty (min. 1)

HOPV-

PVP

 

 

 

Celkem 17 předmětů (12 PP + 5 PVP)

 

 

 

 

60