SVOČ (akademický rok 2022/23)

SVOČ (akademický rok 2022/23)

XVI. ročník soutěže 

Studentské vědecké a odborné činnosti na PF UK

 

Rada SVOČ vyhlásila ke dni 8. prosince 2022  XVI. ročník soutěže SVOČ na PF UK s následujícím harmonogramem:

 

Přihlašování do soutěže: od 8. 12. 2022 do 13. 4. 2023, a to výhradně prostřednictvím elektronického formuláře dostupného ZDE

 

Odevzdání soutěžních prací: do 20. 4. 2023 24:00, a to nahráním do příslušného kurzu na platformě Moodle ZDE (formát DOC, DOCX či RTF)

Pozn.: Soutěžící je do kurzu přihlášen na základě odevzdané přihlášky do soutěže.

 

Zmeškání lhůty pro odevzdání práce nelze prominout! 

 

Od XVI. ročníku SVOČ na PF UK (ak. rok 2022/23) rozhodla Rada SVOČ o zrušení povinnosti odevzdat soutěžní práci i v tištěné verzi. Soutěžní práce se tedy odevzdává pouze v elektronické verzi.

 

Ústní obhajoby prací před oborovými komisemi: od 15. 5. do 16. 6. 2023  

 

Slavnostní vyhlášení soutěže: 28. 6. 2023 od 13:00 hod. v místnosti č. 117. 

Odměny v XVI. ročníku soutěže SVOČ na PF UK:
1. místo 12 000 Kč
2. místo  9 000 Kč
3. místo  6 000 Kč

Soutěže se mohou účastnit studenti magisterského i doktorského studijního programu.

U studentů magisterského studijního programu je účast v soutěži uznána jako volitelný 

předmět SVOČ: profilační modul s hodnotou 4 kreditů.

 

Pravidla pro XVI. ročník soutěže (ak. rok 2022/2023)

Příloha č. 1 Pravidel: Titulní strana

Příloha č. 2 pravidel: Čestné prohlášení a souhlas s publikací práce

Témata navržená jednotlivými katedrami a ústavy PF UK pro XVI. ročník soutěže SVOČ (verze 23. 2. 2023)

 

 


Studentská vědecká a odborná činnost na PF UK: Co? Proč? Jak?

Záznam webináře - Studentská vědecká a odborná činnost na Právnické fakultě Univerzity Karlovy: Co? Proč? Jak?