SVOČ (akademický rok 2023/24)

SVOČ (akademický rok 2023/24)

XVII. ročník soutěže 
Studentské vědecké a odborné činnosti na PF UK

Rada SVOČ vyhlásila ke dni 11. prosince 2023 XVII. ročník soutěže SVOČ
na PF UK s následujícím harmonogramem:

 

  • Přihlašování do soutěže: od 11. 12. 2023 do 8. 4. 2024, a to výhradně prostřednictvím elektronického formuláře dostupného ZDE
  • Odevzdání soutěžních prací: do 15. 4. 2024 24:00, a to nahráním do příslušného kurzu na platformě Moodle (formát DOC, DOCX či RTF)

Pozn.: Soutěžící je do kurzu přihlášen na základě odevzdané přihlášky do soutěže.

Zmeškání lhůty pro odevzdání práce nelze prominout!

Od XVI. ročníku SVOČ na PF UK (ak. rok 2022/23) rozhodla Rada SVOČ o zrušení povinnosti odevzdat soutěžní práci i v tištěné verzi. Soutěžní práce se tedy odevzdává pouze v elektronické verzi.

  • Ústní obhajoby prací před oborovými komisemi: od 13. 5. do 14. 6. 2024
  • Slavnostní vyhlášení soutěže: v týdnu od 24. 6. 2024 (bude upřesněno)

Odměny v XVII. ročníku soutěže SVOČ na PF UK:

1. místo 12 000 Kč
2. místo  9 000 Kč
3. místo  6 000 Kč

Soutěže se mohou účastnit studenti magisterského i doktorského studijního programu.
U studentů magisterského studijního programu je účast v soutěži uznána jako volitelný 
předmět SVOČ: profilační modul s hodnotou 4 kreditů.

Soutěže se mohou účastnit studenti magisterského i doktorského studijního programu.
U studentů magisterského studijního programu je účast v soutěži uznána jako volitelný 
předmět SVOČ: profilační modul s hodnotou 4 kreditů.
 
Pravidla pro XVI. ročník soutěže (ak. rok 2022/2024)

Příloha č. 1 Pravidel: Vzor formálního zpracování práce

Témata navržená jednotlivými katedrami a ústavy PF UK pro XVI. ročník soutěže SVOČ
 


Studentská vědecká a odborná činnost na PF UK: Co? Proč? Jak?

Záznam webináře - Studentská vědecká a odborná činnost na Právnické fakultě Univerzity Karlovy: Co? Proč? Jak?