Harmonogram přijímacího řízení pro ak. rok 2024/2025

Harmonogram přijímacího řízení pro ak. rok 2024/2025

1. listopadu 2023 (středa) 

první den pro podání elektronické přihlášky ke studiu na PF UK 

16. února 2024 (pátek) 

17. února 2024 (sobota) 

Den otevřených dveří 

31. března 2024 (neděle) 

poslední den pro podání elektronické přihlášky 

31. března 2024 (neděle) 

Poslední den pro zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením 

31. března 2024 (neděle) 

poslední den pro podání žádosti o přijetí bez ověření podmínek testy NSZ (podle části C a D Podmínek) 

24. května 2024 (pátek) 

ústní přijímací zkouška pro uchazeče se speciálními potřebami (např. držitelé průkazů ZTP a ZTP/P) podle části C Podmínek 

1. června 2024 (sobota) 

poslední den pro složení mezinárodně uznávané nebo státní jazykové zkoušky na úrovni B2 a výše 

6. června 2024 (čtvrtek) 

poslední den pro doručení dokladů k bonifikaci před zasedáním hlavní přijímací komise (úředně ověřené maturitní vysvědčení s vyznamenáním a mezinárodně uznávané vysvědčení o jazykové zkoušce nebo státní zkoušce na úrovni B2 a výše, osvědčení o umístění v soutěži SOČ). 

12. června 2024 (středa) 

zasedání přijímací komise pro přijetí na základě ověřování podmínek testy NSZ (OSP, ZSV) – část A, modifikace přijímací zkoušky – část C a odlišných podmínek – část D Podmínek pro přijetí ke studiu. 

13. června 2024 (čtvrtek) 

zveřejnění   výsledků přijímacího řízení v Informačním systému PF UK na adrese www.prf.cuni.cz 

18. - 21. června 2024 

(úterý – pátek) 

zápis přijatých uchazečů do 1. ročníku 

21. června 2024 (pátek) 

náhradní termín ústní přijímací zkoušky podle části C Podmínek 

24. června (pondělí) od 19:00 

Zápis do studijních kruhů přes formulář, který bude zveřejněný na webu fakulty 

26. června (středa) od 19:00 

Zápis na paralelku Úvodu do studia práva - přes SIS 

25. srpna – 1. září 2024 

 

úvodní soustředění nově přijatých studentů ve Štědroníně 

 

2. září 2024 (pondělí) 

náhradní zápis do studia 

30. 9. 2024 (pondělí) 

poslední den pro doručení materiálů rozhodných pro přijímací řízení 

1. října 2024 (úterý) 

zasedání přijímací komise pro uchazeče, kteří doručí rozhodné materiály přijímacího řízení až po uzavření bloku studia/ročníku 

začátek října 

slavnostní imatrikulace v Karolinu 


Termíny testů společnosti Scio včetně informací pro uchazeče se speciálními potřebami

Sociální slevy u NSZ