Zápis předmětů a rozvrhu do zimního semestru bude zahájen 22. září 2022