Upřesněné termíny ústních státních závěrečných zkoušek: květen 2024

Upřesněné termíny ústních státních závěrečných zkoušek: květen 2024

Trestní právo, správní právo a ústavní právo: 14. – 20. 5. 2024

Občanské právo hmotné a procesní a obchodní právo: 23. – 29. 5. 2024