Navržené projekty

Navržené projekty
Rok Číslo Název Řešitel (spoluřešitel) Poskytovatel

Délka grantu

(rok)

2015 - Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. MK - NAKI II 4
           
           

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111