GA UK

GA UK

GA UK je interní grantovou agenturou UK. Přihlášku nebo žádost o pokračování grantového projektu si může podat pouze student zapsaný na Univerzitě Karlově a studující v doktorském studijním programu, anebo v magisterském studijním programu.

Zahájení řízení na udělení grantů pro každé nové kolo grantové soutěže se každoročně vyhlašuje začátkem akademického roku opatřením rektora. Žádosti se podávají v termínech zveřejněných v tomto opatření prostřednictvím internetové aplikace GA UK.

Podrobnější informace o soutěži, Grantový řád UK, Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze naleznete zde .