Fakultní podpora PF UK

Fakultní podpora PF UK

Jedná se o vnitřní stipendijní podporu určenou pro studenty PF UK, která navazuje na výsledky soutěže GAUK. O Fakultní podporu excelentních studentských projektů lze žádat v případě, že student v probíhajícím akademickém roce podal řádnou přihlášku s projektem do soutěže GAUK a zároveň splňuje tato kritéria:

1. projekt studenta nebyl GAUK schválen k financování a zároveň splnil veškeré
podmínky soutěže GAUK,

2. projekt studenta byl v soutěži GAUK hodnocen jako „nadprůměrný“

3. student je studentem magisterského nebo doktorského studijního programu na fakultě
ve standardní době studia,

4. student nemá přerušené studium.

Více informací týkajících se zásad a podmínek soutěže naleznete v Opatření děkana č. 2/2023 Pravidla pro poskytování fakultní podpory excelentním studentským projektům, na odkaze