Zkoušky a vzory k disertační práci

Zkoušky a vzory k disertační práci

 

Zkoušky z obecných základů právní vědy doktorského studijního programu:

listopad 2018

červen 2019

 

Ke zkoušce se přihlašujete přes studijní informační systém.

 

Státní doktorské zkoušky:

říjen 2018

leden 2019

červen 2019

 

Ke zkoušce se přihlašujete po vyzvání emailem, poštou nebo osobně v úředních hodinách na studijním oddělení, přepážka č. 3. Bližší informace o termínech naleznete v aktualitách studijního oddělení, nebo pište na felixoa @ prf.cuni.cz.

 

Informace ke zkouškám z cizích jazyků v doktorském studiu  ZDE

 

Obhajoba disertační práce

Informace k odevzdání disertační práce a její publikaci najdete ZDE

Přihlášku k obhajobě disertační práce lze stáhnout ZDE

  

VZORY

Vzor disertační práce pdf a doc

Vzor posudku školitele pdf a doc

Vzor oponetského posudku pdf a doc