Zkoušky a vzory k disertační práci

Zkoušky a vzory k disertační práci

Program přednášek předmětu Obecné základy právní vědy v ak. r. 2021/2022:

Program

 

Zkoušky z jednotlivých předmětů doktorského studijního programu:

průběžně (termíny určí garanti předmětů)

 

Zkoušky z cizích jazyků:

Informace ke zkouškám z cizích jazyků v doktorském studiu ZDE

 

Státní doktorské zkoušky (přihlašování je spuštěno cca 6 týdnů před daným měsícem zkoušky):

listopad 2021

leden 2022

červen 2022

Ke zkoušce se přihlašujete po vyzvání emailem, poštou nebo osobně v úředních hodinách na studijním oddělení, přepážka č. 3. Bližší informace o termínech naleznete v aktualitách studijního oddělení, nebo pište na felixoa@prf.cuni.cz.

 

Přihláška k obhajobě disertační práce:

!!! Od 1. 10. 2021 se opět přihlašuje k obhajobě disertační práce el. odevzdáním disertační práce a následně listinným podáním přihlášky k obhajobě disertační práce, s výtisky disertační práce a všemi požadovanými přílohami, viz níže informace k odevzdání disertační práce. Přihlašuje se na studijním oddělení v době úředních hodin. !!! 

Informace k odevzdání disertační práce a její publikaci najdete ZDE

Přihlášku k obhajobě disertační práce lze stáhnout ZDE 

VZORY disertační práce:

  • Vzor disertační práce pdf a doc
  • Vzor posudku školitele pdf a doc
  • Vzor oponetského posudku pdf a doc

Návod na vložení závěrečné práce do SISu naleznete ZDE.