Informace ke zkouškám, státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce

Informace ke zkouškám, státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce

Program přednášek předmětu Obecné základy právní vědy v ak. r. 2021/2022

Program

 

Zkoušky z jednotlivých předmětů doktorského studijního programu

průběžně (termíny určí garanti předmětů)

 

Zkoušky z cizích jazyků

Informace ke zkouškám z cizích jazyků v doktorském studiu ZDE

 

Státní doktorské zkoušky

Termíny konání v ak. r. 2021/2022:

listopad 2021

leden 2022

červen 2022

Termíny konání v ak. r. 2022/2023:

listopad 2022 - přihlašování od 12. 9. do 23. 9. 2022;

leden 2023 - přihlašování od 14. 11. do 25. 11. 2022;

červen 2023 - přihlašování od 10. 4. do 21. 4. 2023.

 

Ke státní doktorské zkoušce se přihlašuje student podáním přihlášky s požadovanými přílohami poštou nebo podáním na podatelně PF UK na referát doktorského studia studijního oddělení. Doktorandi v programu Teoretické právní vědy - Ústavní právo a státověda navíc přikládají k přihlášce povinnou přílohu "Literatura ke státní doktorské zkoušce", všechny informace k seznamu naleznete ZDE. Pro více informací se můžete obrátit na studijní referentku pí A. Šejdlovou, e-mail: sejdlova@prf.cuni.cz

Přihláška ke SDZ ke stažení ZDE.

 

Přihlášení se k obhajobě disertační práce

!!! Od 1. 10. 2021 se opět přihlašuje k obhajobě disertační práce el. odevzdáním disertační práce a následně listinným podáním přihlášky k obhajobě disertační práce, s výtisky disertační práce a všemi požadovanými přílohami, viz níže informace k odevzdání disertační práce. Přihlašuje se na studijním oddělení v době úředních hodin. !!! 

Informace k odevzdání disertační práce a její publikaci najdete ZDE

Přihlášku k obhajobě disertační práce lze stáhnout ZDE.

VZORY disertační práce:

  • Vzor disertační práce pdf a doc
  • Vzor posudku školitele pdf a doc
  • Vzor oponetského posudku pdf a doc

Návod na vložení závěrečné práce do SISu naleznete ZDE.