Termíny státních doktorských zkoušek

Termíny státních doktorských zkoušek

  • Program Teoretické právní vědy – Právo životního prostředí, dne 4. 6. 2024 od 11:00 v místnosti č. (bude upřesněno) na PF UK – přihlášeno 0
  • Program Teoretické právní vědy – Finanční právo a finanční věda, dne 18. 6. 2024 od 10:00 v místnosti č. 116 na PF UK – přihlášeno 0
  • Program Teoretické právní vědy – Obchodní právo, dne 18. 6. 2024 od 12:00 v místnosti č. 210 na PF UK – přihlášeno 0
  • Program Theoretical Legal Sciences - Law and Legal Theory in European Context,
  • Program Teoretické právní vědy – Občanské právo
  • Program Teoretické právní vědy – Evropské právo,
  • Program Teoretické právní vědy – Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, 
  • Program Teoretické právní vědy – Mezinárodní právo
  • Program Teoretické právní vědy – Správní právo a správní věda
  • Program Teoretické právní vědy – Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení,