Termíny státních doktorských zkoušek

Termíny státních doktorských zkoušek

Termíny státních doktorských zkoušek konaných v červnu 2022

 

 • program Teoretické právní vědy - Správní právo a správné věda, dne 31. 5. 2022 od 16:00 v m. č. 104 na PF UK - přihlášen 1 student

 

 • program Teoretické právní vědy - Obchodní právo, dne 6. 6. 2022 od 15:30 v m. č. 212 na PF UK - přihlášen 1 student

 

 • program Teoretické právní vědy - Právo životního prostředí, dne 7. 6. 2022 od 11:00 v m. č. 338 na PF UK - přihlášen 1 student

 

 • program Teoretické právní vědy - Evropské právo, dne 14. 6. 2022 od 10:00 a od 12:00 v m. č. 343 na PF UK - přihlášeni 4 studenti

 

 • program Teoretické právní vědy - Právní dějiny a římské právo, dne 20. 6. 2022 od 10:00 v m. č. 208 na PF UK - přihlášen 1 student

 

 • program Teoretické právní vědy - Občanské právo, dne 22. 6. 2022 od 11:00 v m. č. 406 na PF UK - přihlášeno 5 studentů

 

 • program Teoretické právní vědy - Teorie, filozofie a sociologie práva, dne 27. 6. 2022 od 10:30 v m. č. 38 na PF UK - přihlášen 1 student

 

 • program Teoretické právní vědy - Trestní právo, kriminologie a kriminalistika, dne 28. 6. 2022 od 9:30 v m. č. 313 na PF UK - přihlášeni 2 studenti

 

 • program Teoretické právní vědy - Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu, dne 28. 6. 2022 od 12:00 v m. č. 317 na PF UK - přihlášen 1 student

 

 • program Theoretical Legal Sciences – Law and Legal Theory in European Context, dne 28. 6. 2022 od 12:00 v m. č. 317 na PF UK - přihlášen 1 student

 

 • program Theoretical Legal Sciences – Law and Legal Theory in European Context, dne 29. 6. 2022 od 12:00 v m. č. 38 na PF UK - přihlášen 1 student