Termíny státních doktorských zkoušek

Termíny státních doktorských zkoušek

Termíny státních doktorských zkoušek konaných v lednu 2022

  • program Teoretické právní vědy - Správní právo a správné věda, dne 6. 1. 2022 od 12:30 v m. č. 105 na PF UK - přihlášen 1 student

 

  • program Teoretické právní vědy - Evropské právo, dne 12. 1. 2022 od 12:00 v m. č. 344 na PF UK - přihlášen 1 student

 

  • program Teoretické právní vědy - Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu, dne 20. 1. 2022 od 11:00 v m. č. 317 na PF UK - přihlášen 1 student

 

  • program Teoretické právní vědy - Občanské právo, dne 31 . 1. 2022 od 12.00 v m. č. 130 na PF UK - přihlášen 1 student

 

  • program Teoretické právní vědy - Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, dne 3. 2. 2022 od 12.00 v m. č. 318 na PF UK - přihlášen 1 student