Ostatní

Ostatní

Do této sekce budeme průběžně vkládat další opakující se nabídky UK či dalších subjektů (nadací, vládních agentur apod.) týkající se mezinárodních příležitostí.

NABÍDKA DOMU ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Dům zahraniční spolupráce je příspěvkovou organizací MŠMT a spravuje skrze tzv. Akademickou informační agenturu (AIA) řadu dalších mobilitních programů a nabídek.

Nabídka výjezdů zahrnuje celou řadu zemí světa a obsahově se může jednat o stipendijní podporu semestrálních či ročních studijních pobytů, letní školy, jazykové kurzy atp. 

Přehled všech nabídek včetně bližších podmínek naleznete v Katalogu stipendijních nabídek, popř. ve Vyhledávači na stránkách AIA.