LL.M.

LL.M.

Po skončení studia na PF UK se můžete rozhodnout pro další studijní program v zahraničí, zpravidla LL.M. program v Evropě či v zámoří. Vedle LL.M. programů v ČR (i na PF UK nabízíme specializovaná LL.M. v češtině, resp. také LL.M. programy v angličtině) lze najít přehledy řady specializací nabízených na univerzitách po celém světě např. zde.  

Jelikož již nemáte status studenta na PF UK (ledaže jste současně doktorandy), pak Vám materiálně nemůže fakulta ani UK na tato navazující studia nijak přispět. Pokud byste však potřebovali při podávání přihlášek na LL.M. a obdobné programy podporu fakulty (např. při vydání specifických potvrzení pro univerzitu, kam se hlásíte), neváhejte se obrátit na Zahraniční oddělení PF UK.