Referenti

Referenti

Jméno Funkce Číslo přep. Tel. linka E-mail

Mgr. Iveta Pastyříková

Kurz CŽV, přijímací řízení magisterské studium

1

492

pastyrikova@prf.cuni.cz

Markéta Křížová

Přijímací řízení magisterské studium

2

201

krizovam@prf.cuni.cz

Adéla Šejdlová

Doktorské studium

3

202

sejdlova@prf.cuni.cz

Ludmila Páralová

Přijímací řízení a promoce Ph.D., stipendia, Ph.D. in English

4

205

paralovl@prf.cuni.cz

Lada Šafrová

Archiv, pojišťovna, studium jednotlivých předmětů, matrika - SIMS, nostrifikace

5

591

safrova@prf.cuni.cz

Kateřina Micková

Státní rigorózní zkoušky, promoce JUDr.

6

210

rigo@prf.cuni.cz 

Mgr. Miroslav Sojka

Vedoucí oddělení, stipendia, rozvrhy, rezervace místností,  komunikace se státní správou, výpisy zkoušek - absolventi

7

203

sojka@prf.cuni.cz

Ivana Králová

Uzavřené studium, promoce Mgr., poplatky za studium

8

211

kralova@prf.cuni.cz

Monika Doležálková

1. a 2. ročník 21/22 (U – Ž)

3. ročník 21/22 

10

321

dolezalk@prf.cuni.cz

Bc. Lenka Slepičková

1. a 2. ročník 21/22 (G – R)

6. ročník 21/22  

11

285

slepickova@prf.cuni.cz

Lenka Nováková

1. a 2. ročník 21/22 (Ř – T)

4. ročník 21/22

12

323

novakovl@prf.cuni.cz

Anna Kociánová

1. a 2. ročník 21/22 (A – F)

5. ročník 21/22

13

208

kocianov@prf.cuni.cz