Referenti

Referenti

Jméno Funkce Číslo přep. Tel. linka E-mail

Mgr. Iveta Pastyříková

Kurz CŽV, přijímací řízení magisterské studium

1

492

pastyrikova@prf.cuni.cz

Markéta Křížová

Přijímací řízení magisterské studium

2

201

krizovam@prf.cuni.cz

Adéla Felixová

Doktorské studium

3

202

felixoa@prf.cuni.cz

Ludmila Páralová

Přijímací řízení a promoce Ph.D., stipendia, Ph.D. in English

4

205

paralovl@prf.cuni.cz

Lada Šafrová

Archiv, pojišťovna, studium jednotlivých předmětů, matrika - SIMS, nostrifikace

5

591

safrova@prf.cuni.cz

Jana Říhová

Státní rigorózní zkoušky, promoce JUDr.

6

210

rigo@prf.cuni.cz 

Mgr. Miroslav Sojka

Vedoucí oddělení, stipendia, rozvrhy, rezervace místností,  komunikace se státní správou, výpisy zkoušek - absolventi

7

203

sojka@prf.cuni.cz

Ivana Králová

Uzavřené studium, promoce Mgr., poplatky za studium

8

211

kralova@prf.cuni.cz

Monika Doležálková

1. ročník 20/21 (T – Ž)

2. ročník 20/21  1. ročník 19/20

10

321

dolezalk@prf.cuni.cz

Bc. Adéla Tichá

1. ročník 20/21 (K – M) 

5. ročník 20/21  4. ročník 19/20

6. ročník 20/21  5. ročník 19/20

11

285

ticha@prf.cuni.cz

Lenka Nováková

1. ročník 20/21 (N – Š) 

3. ročník 20/21  2. ročník 19/20

12

323

novakovl@prf.cuni.cz

Anna Kociánová

1. ročník 20/21 (A – J)

4. ročník 20/21  3. ročník 19/20

13

208

kocianov@prf.cuni.cz