Referenti

Referenti

V DOBĚ ZÁKAZU PREZENČNÍ VÝUKY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH KONTAKTUJTE PŘÍSLUŠNÉHO REFERENTA/REFERENTKU VÝHRADNĚ EMAILEM

Mimo emailem domluvené návštěvy nejsou v budově PF UK referentky a referenti přítomni

 

Jméno Funkce Číslo přep. Tel. linka E-mail

Mgr. Iveta Pastyříková

Přijímací řízení magisterské studium

1

492

pastyrikova@prf.cuni.cz

Křížová Markéta 

Přijímací řízení magisterské studium

2

201

krizovam@prf.cuni.cz

Felixová Adéla

Doktorské studium

3

202

felixoa@prf.cuni.cz

Páralová Ludmila

Přijímací řízení doktorské studium, stipendia, promoce Ph.D.

4

205

paralovl@prf.cuni.cz

Šafrová Lada

Archiv, pojišťovna, studium jednotlivých předmětů, matrika - SIMS, nostrifikace

5

591

safrova@prf.cuni.cz

Stehnová Jana

Státní rigorózní zkoušky, promoce JUDr.

6

210

stehnova@ prf.cuni.cz 

Mgr. Miroslav Sojka

Vedoucí oddělení, stipendia, rozvrhy, rezervace místností,  komunikace se státní správou, výpisy zkoušek - absolventi

7

203

sojka@prf.cuni.cz

Králová Ivana

Uzavřené studium, promoce Mgr., poplatky za studium

8

211

kralova@prf.cuni.cz

Doležálková Monika

1. a 6. ročník 19/20    5. ročník 18/19
4. ročník 19/20 (N – S)  3. ročník 18/19 (N – S)

10

321

dolezalk@prf.cuni.cz

Leinerová Ludmila

5. ročník 19/20    4. ročník 18/19
4. ročník 19/20 (CH – M)  3. ročník 18/19 (CH – M)

11

285

leinerov@prf.cuni.cz

Nováková Lenka

2. a 7. ročník 19/20   1. a 6. ročník 18/19
4. ročník 19/20 (Š – Ž)  3. ročník 18/19 (Š – Ž)

12

323

novakovl@prf.cuni.cz

Kociánová Anna

3. ročník 19/20     2 a 7. ročník 18/19
4. ročník 19/20 (A – H)  3. ročník 18/19 (A – H)

13

208

kocianov@prf.cuni.cz