Detail člověka URL

prof. JUDr. Jakub Handrlica , LL.M., Ph.D., DSc.

  Úvod do mezinárodního práva správního

Aktuální oblast odborného zájmu

 • Mezinárodní právo správní
 • Věřejnoprávní úprava energetiky, jaderné energetiky, nakládání se zbožím dvojího užití
 • Právo nových technologií
 • Právní futurismus (projekce budoucího vývoje práva)

Identifikátory autora

 • ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-2274-0221
 • SCOPUS Author ID: 57119963900
 • ResearcherID: 0-5855-2018

Citační index

 • H-index podle WoS - 5
 • H-index podle Scopus - 5

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

Rok ukončení studia

Université Montpellier 1

Service formation continue

Droit nucléaire international

2008

Ruhr Universitat Bochum

Juristische fakultat

Offentliches Recht

2007

Universita Karlova v Praze

Právnická fakulta

Právo

2006

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

Rok udělení titulu

Prof. Správní právo a správní věda Právnická fakulta UK v Praze 2021
DSc.

Sociální a humanitní vědy

Akademie věd České republiky 2020
Doc. Správní právo a správní věda Právnická fakulta UK v Praze 2017

Ph.D.

Veřejné právo

Právnická fakulta UK v Praze

2009

LL.M.

Veřejné právo

Juristische fakultat, Ruhr Universitat Bochum

2007

JUDr.

Správní právo

Právnická fakulta UK v Praze

2007

Mgr.

Právo a právní věda

Právnická fakulta UK v Praze

2006

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

Od 2022 Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha Profesor 1,0
2017/21 Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha Docent 1,0

2009/17

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Odborný asistent

1,0

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

International Administrative Law garant Právnická fakulta UK v Praze

Správní právo III, IV

vyučující

Právnická fakulta UK v Praze

Jaderné právo (PVP)

garant

Právnická fakulta UK v Praze

Administrative Law I, II

vyučující

Právnická fakulta UK v Praze

Competition law and liberalisation of network industries in the EU (VP)

vyučující

Právnická fakulta UK v Praze

 

Vědeckovýzkumná činnost

Roky řešení grantu Název grantu Registrační číslo Poskytovatel Postavení v projektu
2020/2022 Mezinárodní právo správní: Znovuobjevení právní disciplíny 20-01320S GAČR řešitel

2017/2019

Nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady - výzvy pro českou právní úpravu

17-16764S

GAČR

řešitel

2012/2014

Jaderná renesance a nové atomové právo v České republice

P408/12/P617

GAČR

řešitel

2007/2008

Aplikace komunitárního práva českými správními orgány

4607

GAUK

řešitel

Akademické pobyty na zahraničních institucích + přednášky typu invited speaker

Rok Navštívená instituce, nebo univerzita Délka pobytu Účel pobytu
2022 European Law & Governance School. Atény, Řecko 1 týden přednáškový pobyt 
2021 European Law & Governance School. Atény, Řecko 1 semestr on-line mobilita, výuka předmětu Global Administrative Law

2019

Universitá degli Studi di Napoli "Federico II", Právnická fakulta, Itálie

1 týden

Výuka v rámci projektu ERASMUS Teaching Mobility

2018 Moskevská státní univerzita M. V. Lomonosova, Právnická fakulta, Ruská federace 1 týden Výukový pobyt v rámci meziuniverzitní smlouvy
 
2017 Aristotle University of Thessaloniki, Právnická fakulta, Řecko 1 týden Výuka v rámci projektu ERASMUS Teaching Mobility

2016

Universitá degli Studi di Milano, Právnická fakulta, Itálie

1 týden

Výuka v rámci programu ERASMUS Teaching Mobility

2016

Universitá degli Studi di Napoli "Federico II", Právnická fakulta, Itálie

1 týden

Výuka v rámci programu ERASMUS Teaching Mobility

2016 Aristotle University of Thessaloniki, Právnická fakulta, Řecko 1 týden výuka v rámci programu ERASMUS Teaching Mobility

2013

Ruhr Universitat Bochum, Institut pro horní a energetické právo, Spolková republika Německo

1 týden

výuka v rámci programu ERASMUS Teaching Mobility

2007/2008

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Francie

6 měsíců

pracovní stáž

Akademické aktivity

 • Grantová agentura České republiky, člen hodnotícího panelu P408 - právní vědy, politologie (funkční období 2021-2023)

 • Akademie věd České republiky, člen komise pro udělování titulu "doktor věd" (DSc) v oblasti "Právní vědy" (funkční období 2021-2025)

 • Rada Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky (člen)

 • Nadace Právnické fakulty UK (předseda správní rady)

 • Tribuna Juridica (člen redakční rady)

 • Rivista trimestrale di diritto amministrativo (člen redakční rady)

 

Účast na konferencích a jejich organizace  

Název konference

 

Typ akce Pořadatel a místo konání Rok Název příspěvku
"What is new with mutual recognition in public law?" kulatý stůl National and Kapodistrian University, Athens, Greece 2022 "What is new with mutual recognition? A (post) pandemic reflection"
6th international energy law and policy conference "Energy Transitions" konference University of Eastern Finland, Joensuu, Finsko 2020 Future of nuclear law and the nuclear law of the future

2nd Round Table "Actual Problems and Trends in Nuclear Law"

seminář

Moscow State Law University, Moskva, Ruská federace

2019

Hurdless towards the pyramids of Nuclear Age: Legal problems arising from the underground repositories

»La disciplina dei termini per ricorreri tra certezza e giustizia: CGUE, 14 febbraio 2019, C-54/18« seminář University of Naples "Federico II", Neapol, Itálie 2019 Procedural autonomy of Member States in the area of Administrative Law: mirage and reality
XXIII. international congress "Nuclear Inter Jura 2018"

mezinárodní kongres

 

International Nuclear Law Association, Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty 2018 Underground repositories for radioactive waste: Legal aspects
»Diritto amministrativo globale tra umanitarismo e securitarizzazione« konference University of Naples "Federico II", Neapol, Itálie 2016 Non-state actors as rule-makers in global administrative law (?) Questions of legitimity and technocracy
5th international energy law and policy conference "Energy Transitions" konference Joensuu, Finsko 2016 New Nuclear Technologies and International Framework for Peacefull Use of Nuclear Energy

4th international energy law and policy conference "Energy Transitions"

konference Joensuu, Finsko
 

2015

European Atomic Energy Community and the Russian Federation: Towards a Framework of mutual co-operation.

XXI. international congress "Nuclear Inter Jura 2014"

mezinárodní kongres International Nuclear Law Association, Buenos Aires, Argentina
 

2014

The Protocol of 1997 to Amend the Vienna Convention: a chance to strenghten the liability regime in Europe

III. St. Petersburg Legal Forum

kongres

St. Petersburg, Ruská federace

2013

Euratom and the Russian Federation: From Antipathy towards Co-operation (?)

1st international energy law and policy conference "Energy Transitions"

konference

University of Eastern Finland, Joensuu, Finsko

2013

Perspectives of the European Integration in the Field of Peacefull Use of Nuclear Energy

Political responsability of industrial operators in trade: blurring of the differences between sensitive and classical industrial items

seminář

Liége, Belgie

2010

Import and export of dual use items in the Czech Republic

XIX. international congress "Nuclear Inter Jura 2009"

kongres

Toronto, Kanada

2009

Nuclear Liability and Compensation in the „New“ Member States

 

Organizace konferencí

 • 2022: předsedající (chair) workshopu "What is new with e-government?", organizovaného ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Lund na Právnické fakultě v Praze
 • 2022: předsedající (chair) panelu mezinárodní konference "European Restructuring & Insolvency Conference", pořádané Ministerstvem spravedlnosti a Právnickou fakultou UK v rámci předsednictví České republiky v Radě EU
 • 2020: předsedající (chair) panelu "Futures of Energy Law", 6th international energy law and policy conference "Energy Transitions", University of Eastern Finland, Joensuu
 • 2019: předsedající (chair) konference "Tailor-Made Laws in Public Law: Mirage and Reality", organizované ve spolupráci s Universitá degli Studi di Napoli "Federco II" na Právnické fakultě v Praze, příspěvky z konference vyšly v čísle 1/2020 The Lawyer Quarterly
 • 2013, 2015 a 2017: předsedající (chair) panelu "Nuclear Law and Policy"), international energy law and policy conference "Energy Transitions", University of Eastern Finland, Joensuu

Ocenění

 • 2022 - cena redakční rady pro nejlepší článek v tematickém čísle časopisu "Právník", věnovaném "Právu a novým technologiím"
 • 2016 - cena Randovy nadace pro nejlepší článek v tematickém čísle časopisu "Právník", věnovaném odkazu Prof. Jiřího Pražáka
 • 2015 - cena Unie podnikových právníků za přínos v kategorii správního práva
 • 2009 - cena Mezinárodní asociace pro jaderné právo (AIDN/INLA) za studii o možnostech harmonizace odpovědnosti za jaderné škody v rámci EU

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Anglický

aktivně

Německý

aktivně

Francouzský

pasivně