Detail člověka URL

doc. JUDr. Jakub Handrlica , LL.M., Ph.D., DSc.

  Jaderné právo a futurismus

Aktuální oblast odborného zájmu

 • Mezinárodní právo správní
 • Věřejnoprávní úprava energetiky, jaderné energetiky, nakládání se zbožím dvojího užití
 • Právo nových technologií
 • Právní futurismus (projekce budoucího vývoje práva)
 • Uznávání cizích správních aktů

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

Rok ukončení studia

Université Montpellier 1

Service formation continue

Droit nucléaire international

2008

Ruhr Universitat Bochum

Juristische fakultat

Offentliches Recht

2007

Universita Karlova v Praze

Právnická fakulta

Právo

2006

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

Rok udělení titulu

DSc.

Sociální a humanitní vědy

Akademie věd České republiky 2020
Doc. Správní právo a správní věda Právnická fakulta UK v Praze 2017

Ph.D.

Veřejné právo

Právnická fakulta UK v Praze

2009

LL.M.

Veřejné právo

Juristische fakultat, Ruhr Universitat Bochum

2007

JUDr.

Správní právo

Právnická fakulta UK v Praze

2007

Mgr.

Právo a právní věda

Právnická fakulta UK v Praze

2006

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

Od 2017/dosud Katedra správního práva a správní vědy, Právnická fakulta UK v Praze Docent 1,0

Od 2009/2017

Katedra správního práva a správní vědy, Právnická fakulta UK v Praze

Odborný asistent

1,0

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

International Administrative Law garant Právnická fakulta UK v Praze

Správní právo III, IV

vyučující

Právnická fakulta UK v Praze

Jaderné právo (PVP)

garant

Právnická fakulta UK v Praze

Administrative Law I, II

vyučující

Právnická fakulta UK v Praze

Competition law and liberalisation of network industries in the EU (VP)

vyučující

Právnická fakulta UK v Praze

 

Vědeckovýzkumná činnost

 

2020/2022 Mezinárodní právo správní: Znovuobjevení právní disciplíny 20-01320S GAČR řešitel

2017/2019

Nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady - výzvy pro českou právní úpravu

17-16764S

GAČR

řešitel

2012/2014

Jaderná renesance a nové atomové právo v České republice

P408/12/P617

GAČR

řešitel

2007/2008

Aplikace komunitárního práva českými správními orgány

4607

GAUK

řešitel

Akademické pobyty na zahraničních institucích + přednášky typu invited speaker

 

2019

Universitá degli Studi di Napoli "Federico II", Právnická fakulta, Itálie

1 týden

Výuka v rámci projektu ERASMUS Teaching Mobility

2018 Moskevská státní univerzita M. V. Lomonosova, Právnická fakulta, Ruská federace 1 týden Výukový pobyt v rámci meziuniverzitní smlouvy
 
2017 Moskevský státní institut pro mezinárodní vztahy (MGIMO), Ruská federace 1 týden Výzkumný pobyt v rámci řešení projektu GAČR
2017 Aristotle University of Thessaloniki, Právnická fakulta, Řecko 1 týden Výuka v rámci projektu ERASMUS Teaching Mobility

2016

Universitá degli Studi di Milano, Právnická fakulta, Itálie

1 týden

Výuka v rámci programu ERASMUS Teaching Mobility

2016

Universitá degli Studi di Napoli "Federico II", Právnická fakulta, Itálie

1 týden

Výuka v rámci programu ERASMUS Teaching Mobility

2016 Aristotle University of Thessaloniki, Právnická fakulta, Řecko 1 týden výuka v rámci programu ERASMUS Teaching Mobility

2013

Ruhr Universitat Bochum, Institut pro horní a energetické právo, Spolková republika Německo

1 týden

výuka v rámci programu ERASMUS Teaching Mobility

2007/2008

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Francie

6 měsíců

pracovní stáž

 

Akademické aktivity

 • Grantová agentura České republiky, člen hodnotícího panelu P408 - právní vědy, politologie (funkční období 2021-2023)
 • Rada Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky (člen)
 • International Journal of Nuclear Law (šéfredaktor)
 • Energy Law Forum (člen redakční rady)
 • Tribuna Juridica (člen redakční rady)
 • Rivista trimestrale di diritto amministrativo (člen redakční rady)

 

Další odborné aktivity

2013/dosud

Rozkladová komise

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

člen

2013/2017

Rozkladová komise

(projednávání věcí podle AML zákona)

Ministerstvo financí

člen

2013/dosud

Unie podnikových právníků

Česká republika

člen

2011/dosud

Česká společnost pro mezinárodní právo

Česká republika

člen

 

Účast na konferencích a jejich organizace  

Energy Transitions 2020 konference Joensuu, Finsko 2020 Nuclear Law in Transition and the Transitions in Nuclear Law

2nd Round Table "Actual Problems and Trends in Nuclear Law

seminář

Moskva, Ruská federace

2019

Hurdless towards the pyramids of Nuclear Age: Legal problems arising from the underground repositories

Nuclear Inter Jura 2018 kongres Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty 2018 Underground repositories for radioactive waste: Legal aspects
Energy Transitions 2016 konference Joensuu, Finsko 2016 New Nuclear Technologies and International Framework for Peacefull Use of Nuclear Energy

Energy Transitions 2015

konference Joensuu, Finsko
 

2015

European Atomic Energy Community and the Russian Federation: Towards a Framework of mutual co-operation.

Nuclear Inter Jura 2014

kongres Buenos Aires, Argentina
 

2014

The Protocol of 1997 to Amend the Vienna Convention: a chance to strenghten the liability regime in Europe

III. St. Petersburg Legal Forum

kongres

St. Petersburg, Ruská federace

2013

Euratom and the Russian Federation: From Antipathy towards Co-operation (?)

Energy Transitions 2013

konference

Joensuu, Finsko

2013

Perspectives of the European Integration in the Field of Peacefull Use of Nuclear Energy

Atomexpo 2012 International Forum

kongres

Moskva, Ruská federace

2012

Legal Basis for Radioactive Waste Management in the EU

Atomexpo 2011 International Forum

kongres

Moskva, Ruská federace

2011

State and Supplementary Compensation for Nuclear Third Party Liability

Energy Law Futures: Markets, Environment and Security?

konference

Cambridge, Velká Británie

2010

Euratom Supply Policy vis-á-vis the third States

Political responsability of industrial operators in trade: blurring of the differences between sensitive and classical industrial items

seminář

Liége, Belgie

2010

Import and export of dual use items in the Czech Republic

Nuclear Inter Jura 2009

kongres

Toronto, Kanada

2009

Nuclear Liability and Compensation in the „New“ Member States

 

Organizace konferencí

Tailor Made Laws in Public Law: Mirage and Reality

(seminář organizovaný ve spolupráci s Universitá degli Studi di Napoli "Federico II")

Praha, ČR

2019

Nuclear Law Panel, Energy Transitions: Regulation of Energy Markets at Domestic, Regional and International Level

Joensuu, Finsko

2013

Perspectives of a nuclear liability regime in the framework of the European Union

(seminář organizovaný ve spolupráci s Bruselskou asociací pro jaderné právo)

Brussels, Belgie

2010

 

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Cena Randovy nadace za nejlepší článek v časopisu "Právník" (ex aequo s Richardem Pomahačem)

Randova nadace

2016

Podnikový právník – kategorie správní právo Unie podnikových právníků 2015

INLA Prize 2009

(cena Mezinárodní asociace pro jaderné právo za nejlepší práci v oblasti právní úpravy mírového využívání jaderné energie)

International Nuclear Law Association

2009

 

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Anglický

aktivně

Německý

aktivně

Ruský

pasivně