Volba děkana PF UK

Volba děkana PF UK

Proces volby nového děkana PF UK odstartoval podáním kandidatur. Volební komise se k otevírání obálek sešla dne 14. října 2021 v 10:00. Konstatovala, že ve stanovené lhůtě, tedy do 12. října 2021 16:00, byly členy akademické obce PF UK podány čtyři návrhy na kandidáty na děkana. Všichni navržení vyslovili s kandidaturou předepsaným způsobem souhlas a předložili podklady požadované usnesením AS PF UK, tedy strukturovaný životopis, včetně akademického působení a odborné publikační činnosti, a v případě jednoho z kandidátů (na ostatní se uvedená povinnost nevztahuje) též tzv. negativní lustrační osvědčení (osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb.). Všichni kandidáti též předložili svá programová prohlášení. V souladu s usnesením AS PF UK č. 13/11 jsou předložené životopisy a programová prohlášení zveřejněny ve veřejné části internetových stránek fakulty.

Kandidáty na děkana PF UK jsou (v abecedním pořadí):

Představení kandidátů a jejich vizí pro budoucnost PF UK proběhne ve čtvrtek 4. listopadu 2021 od 16:00 v místnosti č. 120 a bude rovněž streamováno na Youtube pod tímto odkazem.

Volba děkana proběhne ve čtvrtek 11. listopadu 2021 od 16:00 v místnosti č. 117. Podrobnosti k volbě schválené usnesením AS PF UK č. 13/11 zde.

Zápis z otevírání obálek kandidátů na děkana PF UK zde.

 

Předvolební veřejné diskuze kandidátů na děkana se konaly

ve čtvrtek dne 21. října od 18:00 v místnosti č. 300 na téma

  1. Podoba státnic
  2. Výuka a zkoušky obecně
  3. Nahrávání přednášek

v úterý dne 26. října od 18:00 v místnosti č. 120 na téma

  1. Akademičtí pracovníci a další zaměstnanci
  2. Věda, doktorské studium a zahraniční vztahy
  3. Fakultní prostředí a vnější vztahy

 

Uložit událost do kalendáře