Jak doložit souhlas školitele s vedením disertační práce?

Jak doložit souhlas školitele s vedením disertační práce?

Souhlas školitele s vedením disertační práce je bonifikován u přijímací zkoušky do doktorského studijního programu.

Lze ho doložit např. vlastnoručním podpisem školitele na disertační projekt, který hodlá uchazeč prezentovat před zkušební komisí. Takto podepsaný projekt můžete buď odevzdat na podatelnu fakulty – referát doktorského studia, anebo ho rovnou nahrát naskenovaný jako povinnou přílohu do elektronické přihlášky.

Pokud by z technických důvodů nebylo možné dodat disertační projekt s podpisem, může školitel, na základě dohody s uchazečem, zaslat potvrzení o souhlasu s vedením disertace referentce pro přijímací řízení na paralovl@prf.cuni.cz Potvrzení musí obsahovat hlavně jméno uchazeče a název disertačního projektu.

Potvrzení nebo podepsaný projekt bude založen do spisu uchazeče, aby byl následně k dispozici zkušební komisi u přijímací zkoušky. Souhlas školitele je možné doložit i dodatečně po finálním podání přihlášky, samozřejmě však platí, že čím dříve, tím lépe.

 

Ludmila Páralová

referentka pro přijímací řízení a promoce Ph.D., stipendia

Tel: 221 005 205
Email: paralovl@prf.cuni.cz