Harmonogram přijímacího řízení 2022/2023 – Ph.D. studium

Harmonogram přijímacího řízení 2022/2023 – Ph.D. studium

01. 12. 2021 (středa) – první den pro podání elektronické přihlášky ke studiu na PF UK

30. 04. 2022 (sobota) – poslední den pro podání elektronické přihlášky

07. 06. 2022 (úterý) – řádný termín přijímací zkoušky

21. 06. 2022 (úterý) – náhradní termín přijímací zkoušky

30. 09. 2022 (pátek) – termín pro splnění podmínek k zápisu ke studiu

*22. 10. 2022 (sobota) - pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. 9. 2022 rozhodnuto, je období pro ověřování podmínek k přijetí limitováno tímto dnem. Stejné období pro ověřování splnění podmínek přijetí se stanoví i pro uchazeče doktorských studijních programů, kteří absolvovali studium v magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2022, a to pro případ doložení požadovaného vzdělání podle § 48 odst. 3 zákona o vysokých školách.

začátek října 2022 – zápis do 1. ročníku