Doporučení uchazečům k souhlasu školitele a školícího pracoviště

Doporučení uchazečům k souhlasu školitele a školícího pracoviště

Vzhledem k tomu, že podstatou doktorského studia je tvůrčí činnost doktorandova v úzkém sepětí se školitelem, důrazně doporučujeme uchazečům o studium v našich doktorských programech konzultovat s vytipovaným školitelem podobu projektu disertační práce i své představy o studiu ještě před podáním přihlášky. Stvrzení projektu školitelovým podpisem je ostatně bonifikovaným parametrem přijímacího řízení.

Pokud jde o studium v prezenční formě, doporučujeme kromě toho rovněž informovat se u vedoucího příslušné katedry o potřebách a záměrech školícího pracoviště, k jejichž realizaci by právě interní doktorandi měli svými projekty a dalším nasazením přispívat.