II. ročník soukromoprávní doktorandské konference „Civilistické pábení“ – přesunuto na 18. – 19. června 2020.

CP

II. ročník soukromoprávní doktorandské konference „Civilistické pábení“ – přesunuto na 18. – 19. června 2020.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy
srdečně zve na již

II. ročník soukromoprávní doktorandské konference

„Civilistické pábení“

na téma

„Zastoupení“

konané ve dnech

18. – 19. června 2020 v Praze.

 

Letošní setkání doktorandů především z oborů soukromého práva navazuje na úspěšný I. ročník konference, z něhož vzešla obsahově zdařilá kolektivní právní monografie s názvem „Právní jednání a procesní úkony“.

Konference bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 18. června 2020 v 15.00 hod.
(podrobněji k programu vizte v Příloze č. 1).

Přihlášky k účasti na konferenci zasílejte na adresu civilistickepabeni@prf.cuni.cz 
do 31. května 2020.

Účast na konferenci a příspěvky
Zájemci se mohou účastnit jako vystupující s konferenčním příspěvkem,
ale i bez prezentace příspěvku.

Způsob účasti je nutno uvést v přihlášce (náležitosti přihlášky vizte v Příloze č. 2).

Rozsah příspěvku je stanoven na max. 15 normostran vlastního textu.
Příspěvek autoři odevzdají po skončení konference do recenzního řízení nejpozději 3. července 2020 na uvedenou emailovou adresu (náležitosti příspěvku blíže vizte v Příloze č. 3).

V konferenčních příspěvcích by měli autoři představit svůj výzkum z oborů občanského práva (včetně civilního procesu), obchodního práva, pracovního práva, mezinárodního práva soukromého a procesního, příp. evropského práva, nefiskálního finančního práva, teorie práva a historických souvislostí těchto oborů v rámci vymezeného tématu konference, kterým bylo zvoleno „Zastoupení“.

Výstupem konference bude kolektivní monografie či recenzovaný sborník (partnerem konference je nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR) obsahující příspěvky vystupujících i nevystupujících účastníků zastřešený jednotícím tématem konference.

V případě velkého počtu přihlášených s vystoupením si pořadatelé vyhrazují vybrat příspěvky, které budou předneseny na konferenci.

Konferenční poplatek činí 700,- Kč plus DPH (pokyny k platbě vizte v Příloze č. 4) a je nutno jej uhradit nejpozději do 31. května 2020.

V případě účasti na divadelním představení činí cena s DPH vč. vstupenky 1.197,- Kč; cenu vstupného na divadelní představení je možno uhradit zvlášť (nejpozději na konferenci).

Bez zapojení se s vlastním příspěvkem je účast na konferenci spojena se vstupním poplatkem 300,- Kč plus DPH.

Za organizační výbor: 
JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M.
sedlacek@prf.cuni.cz

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 – Předběžný program konference
Příloha č. 2 – Náležitosti přihlášky
Příloha č. 3 – Náležitosti příspěvku
Příloha č. 4 – Pokyny pro platbu konferenčního poplatku
Příloha č. 5 – Informace k možnostem ubytování

Pozvánka ke stažení ZDE.

Více info na webu civilistickepabeni.prf.cuni.cz

 

 

Uložit událost do kalendáře