Pozvánka na seminář: Volný pohyb pracovníků 50 let poté, interakce se sociálním zabezpečením - 24. září 2018

 

MoveS seminář ČR

Volný pohyb pracovníků 50 let poté, interakce se sociálním zabezpečením

 

Praha, 24. září 2018


Právnická fakulta UK

Místnost: č. 103
Jazyk: CZ/EN

Tento seminář je organizován mezinárodní sítí MoveS ve spolupráci s národní expertkou
Kristinou Koldinskou

 

9.00 Registrace
9.30 Kristina Koldinská – MoveS
Přivítání, prezentace projektu MoveS


Panel I. – Free movement of workers – general thoughts
9.40 Radek Časta - European Commission
Volný pohyb pracovníků: aktuální vývoj
10.00 Filip Křepelka – Masarykova Univerzita, PF
Volný pohybe pracovníků, quo vadis?
10.20 diskuse
10.45 Přestávka na kávu

Panel II. – Vysílání pracovníků
11.15 Grega Strban – MoveS visiting expert, koordinátor projektu
Vysílání pracovníků v koordinaci sociálního zabezpečení EU – poslední vývoj
11.40 Matěj Grygárek - MPSV
Směrnice o vysílání pracovníků – výzvy nejen pro ČR
12,00 Jitka Konopásková – ČSSZ
Vysílání pracovníků – hladší s EESSI?
12.15 diskuse
12.45 oběd

Odpolední jednání

Panel III. Reforma koordinace rodinných dávek
14.00 Els Vertogen – Evropská komise
Koordinace rodinných dávek – pohled EK
14.20 Gabriela Pikorová – MPSV
Koordinace rodinných dávek – pohled ČR
14.40 diskuse

Panel IV. Reforma koordinace dávek v nezaměstnanosti
15.10 Essi Rentola - MoveS visiting expert
Dávky v nezaměstnanosti – nová koordinační pravidla – problémy a výzvy
15.30 Vít Holubec – MPSV
Koordinace dávek v nezaměstnanosti – pohled ČR
15.50 Závěrečná diskuse
16.15 Závěr semináře

 

Organizační poznámky:

  • Účast na semináři je bezplatná (MoveS hradí simultánní tlumočení, občerstvení a oběd), MoveS bohužel nemůže uhradit náklady na cestu.
  • Může dojít ke změnám v programu
  • Seminář je otevřen jen pro předem zaregistrované účastníky (registrace na koldinsk @ prf.cuni.cz)

 

 

 

 

 

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111